Задиг в Белгия - Дискурсите, които убиват

Задиг в Белгия

Европейски форум в Университетът Сент Луис, Брюксел

На 1ви Декември 2018

 

Дискурсите, които убиват

Европейският форум е организиран от психоаналитици от Задиг в Европа със съдействието на Интердисциплинарната мрежа - Общество на Университета Сент Луис, с подкрепата на Школата на Фройдистката Кауза и Новата Лаканианска Школа и под егидата на Евро-федерацията по психоанализа.

 

Всички, ако едно такова изказване може да бъде състоятелно, биха искали без съмнение нацистките концентрационни лагери да са били само един мимолетен ужас, който да остане в миналото. Д-р Лакан нямаше от своя страна никакви илюзии и смяташе обратното, че тяхното появяване, което направи прекъсване в Историята, представлява реакцията на предшественици що се отнася до промените в обществото, породени от глобализацията и провокирани от науката. “В противовес на нашето бъдеще на общи пазари, пишеше той, ще има едни все по-силно изявени процеси на сегрегация”. Днес, в Европа, ние сме именно свидетели на това. Заличаването на географските и културни граници върви ръка за ръка с едно увеличаване на такива изявления, каквито са били насърчавани от противниците на човечеството през 30те години на миналия век. Този вид изявления се разпространиха, като едновременно с това станаха все по-банални, в заобикалящата ни реч, която е основата на социалната връзка. Резултатът от това е едно радикално отхвърляне на чуждото чрез насилствени и престъпни действия, които са днес част от ежедневието ни.

Прочети още: Задиг в Белгия - Дискурсите, които убиват

Крехкостта на терористите - Фрагмент от Писма към просветеното обществено мнение

Крехкостта на терористите

Фрагмент от Писма към просветеното обществено мнение

Жак-Ален Милер

Терористът е идеалист. Той е луд, не е злодей. Аз, който ви говоря, без съмнение за малко щях да споделя съдбата на Feltrinelli, онзи несръчен пиротехник, който се взриви близо до един електрически стълб. Тук намират доказателство думите на Лакан, според които: „грешката от добри намерения е най-непростимата от всички“ (Ecrits).

Този обратен ефект произлиза от същото вдъхновение като в безсмъртното есе на Thomas de Quincey: За убийството, смятано за едно от изящните изкуства, където може да се прочете: „Дори и малко един човек да се подведе към убийството, той много бързо ще започне да пие и поглъща Сабáта и оттам да пропада в неуважението и безразличието“.

Лаканианският парадокс изразява самата същност на фройдизма в неговата здравословност. Начинът на опериране на несъзнаваното всъщност ви забранява да се позовавате на вашата доброжелателност, на вашата добронамереност, на вашата красива душа. „Не исках това“ няма стойност на оправдание. Да, това, което направи или което е резултат от това, което направи, ти си го искал, тъй като не знаеш какво е това, което си искал. Показват ти го последствията. Човекът е осъден да не знае какво е искал, освен впоследствие (aposteriori).

Прочети още: Крехкостта на терористите - Фрагмент от Писма към просветеното обществено мнение

Фройдистко поле, нулева година от Жак-Ален Милер

Фройдистко поле - Нулева година от Жак-Ален Милер

Париж, 11 юни 2017г.

Ще се предаде ли накрая психоанализата пред нарастващите безизходици на нашата цивилизация, както Лакан отбеляза веднъж в момент на потиснатост или гняв, когатопочетните членове на неговата Школа – Парижката фройдистка школа – отказаха да гарантират неговото „Предложение от 9 октомври 1967 г. относно психоаналитика на Школата“? Не се знае какво е писано.

Школите на фройдистко поле са отдавна такива, каквито Лакан искаше да бъдат – убежища от разочарованията/неудобствата на цивилизацията. След като отговорните за Школата на фройдистката кауза (ЕСF) инстанции, водени от нейния председател Кристиан Алберти, както и тези на Uforca[1], приеха с ентусиазъм моетопредложение за вземане на обществена позиция 1) против Марин льо Пен и нейната партия, 2) за демокрацията и правовата държава и след като по-голямата част от членовете се втурнаха с плам в националната кампания на републиканските и анти-льо Пен форуми,  виждаме по-ясно как ECF,  подкрепена от своите сателити Uforca, ACF[2]  и CPCT[3], може да стане това, което в момента на създаване на своята Школа, Лакан наричаше с енергия, която свидетелства според мен за борбения дух на френския народ, „оперативна база“, насочена едновременно към победа на Фройдистко поле надIPA[4] и преодоляване на безизходиците на цивилизацията, заплашващи самото съществуване на психоанализата.

Прочети още: Фройдистко поле, нулева година от Жак-Ален Милер

ИДЕАЛЪТ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ И СМЪРТТА ПРИ ДЖИХАДИЗМА

ИДЕАЛЪТ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ И СМЪРТТА ПРИ ДЖИХАДИЗМА

Долорес Кастрийо Мират

Публикувано в BLOG ZADIG-ESPAÑA

Zero Abjection Democratic International Group:

https://zadigespana.wordpress.com/2017/11/22/el-ideal-identitario-y-la-muerte-en-el-yihadismo/#_ednref1

Противно на онези, които предпочитат да се задоволят с идеята, че психоанализата ще се редуцира до една клиника на индивидуалното, Жак-Ален Милер, в неотдавнашната си лекция в Мадрид, ни предложи един нов съюз между психоанализата и политиката – което не е същото като между психоанализата и политическите партии – и ни покани да препрочетем текста „Психология на масите и анализа на Аза”, където Фройд подчертава, че няма опозиция между индивидуалната и колективната психология: „… в индивидуалния психичен живот винаги е интегриран другия, дали като модел, обект, подкрепящ или враг и по този начин индивидуалната психология е в същото време и от самото начало социална психология“[1].

Прочети още: ИДЕАЛЪТ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ И СМЪРТТА ПРИ ДЖИХАДИЗМА

Zadig Nosce Tempus (ZNT)

Уважаеми членове на БОЛП,

Новото движение за лаканианска политика Zadig е създадено в продължение на заетата позиция от психоаналитиците по отношение на президентските избори във Франция, изразена в "Призив към психоаналитиците против Марин льо Пен и партията на омразата", където се казва, че "няма психоанализа, достойна да носи това име, без правова държава, без свобода на мнението и на пресата, без дишането и динамиката на едно отворено общество". 

Един въвеждащ текст на Жак-Ален Милер ни ориентира в това.

Европейската лаканианска политическа мрежа носи името Zadig Nosce Tempus (ZNT) и в нея могат да включат всички европейски граждани, които не са членове на някоя политическа партия и не действат като нейни агенти. 

Желаещите да се присъединят към ZNT следва да попълнят приложения формуляр на френски или английски език и да го изпратят по пощата на посочения адрес: 

ZNT, Square Vergote 51 - 1030 Brussels - Belgium

 

УС на БОЛП

template-joomspirit