Крехкостта на терористите - Фрагмент от Писма към просветеното обществено мнение

Крехкостта на терористите

Фрагмент от Писма към просветеното обществено мнение

Жак-Ален Милер

Терористът е идеалист. Той е луд, не е злодей. Аз, който ви говоря, без съмнение за малко щях да споделя съдбата на Feltrinelli, онзи несръчен пиротехник, който се взриви близо до един електрически стълб. Тук намират доказателство думите на Лакан, според които: „грешката от добри намерения е най-непростимата от всички“ (Ecrits).

Този обратен ефект произлиза от същото вдъхновение като в безсмъртното есе на Thomas de Quincey: За убийството, смятано за едно от изящните изкуства, където може да се прочете: „Дори и малко един човек да се подведе към убийството, той много бързо ще започне да пие и поглъща Сабáта и оттам да пропада в неуважението и безразличието“.

Лаканианският парадокс изразява самата същност на фройдизма в неговата здравословност. Начинът на опериране на несъзнаваното всъщност ви забранява да се позовавате на вашата доброжелателност, на вашата добронамереност, на вашата красива душа. „Не исках това“ няма стойност на оправдание. Да, това, което направи или което е резултат от това, което направи, ти си го искал, тъй като не знаеш какво е това, което си искал. Показват ти го последствията. Човекът е осъден да не знае какво е искал, освен впоследствие (aposteriori).

Прочети още: Крехкостта на терористите - Фрагмент от Писма към просветеното обществено мнение

ИДЕАЛЪТ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ И СМЪРТТА ПРИ ДЖИХАДИЗМА

ИДЕАЛЪТ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ И СМЪРТТА ПРИ ДЖИХАДИЗМА

Долорес Кастрийо Мират

Публикувано в BLOG ZADIG-ESPAÑA

Zero Abjection Democratic International Group:

https://zadigespana.wordpress.com/2017/11/22/el-ideal-identitario-y-la-muerte-en-el-yihadismo/#_ednref1

Противно на онези, които предпочитат да се задоволят с идеята, че психоанализата ще се редуцира до една клиника на индивидуалното, Жак-Ален Милер, в неотдавнашната си лекция в Мадрид, ни предложи един нов съюз между психоанализата и политиката – което не е същото като между психоанализата и политическите партии – и ни покани да препрочетем текста „Психология на масите и анализа на Аза”, където Фройд подчертава, че няма опозиция между индивидуалната и колективната психология: „… в индивидуалния психичен живот винаги е интегриран другия, дали като модел, обект, подкрепящ или враг и по този начин индивидуалната психология е в същото време и от самото начало социална психология“[1].

Прочети още: ИДЕАЛЪТ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ И СМЪРТТА ПРИ ДЖИХАДИЗМА

Zadig Nosce Tempus (ZNT)

Уважаеми членове на БОЛП,

Новото движение за лаканианска политика Zadig е създадено в продължение на заетата позиция от психоаналитиците по отношение на президентските избори във Франция, изразена в "Призив към психоаналитиците против Марин льо Пен и партията на омразата", където се казва, че "няма психоанализа, достойна да носи това име, без правова държава, без свобода на мнението и на пресата, без дишането и динамиката на едно отворено общество". 

Един въвеждащ текст на Жак-Ален Милер ни ориентира в това.

Европейската лаканианска политическа мрежа носи името Zadig Nosce Tempus (ZNT) и в нея могат да включат всички европейски граждани, които не са членове на някоя политическа партия и не действат като нейни агенти. 

Желаещите да се присъединят към ZNT следва да попълнят приложения формуляр на френски или английски език и да го изпратят по пощата на посочения адрес: 

ZNT, Square Vergote 51 - 1030 Brussels - Belgium

 

УС на БОЛП

Фройдистко поле, нулева година от Жак-Ален Милер

Фройдистко поле - Нулева година от Жак-Ален Милер

Париж, 11 юни 2017г.

Ще се предаде ли накрая психоанализата пред нарастващите безизходици на нашата цивилизация, както Лакан отбеляза веднъж в момент на потиснатост или гняв, когатопочетните членове на неговата Школа – Парижката фройдистка школа – отказаха да гарантират неговото „Предложение от 9 октомври 1967 г. относно психоаналитика на Школата“? Не се знае какво е писано.

Школите на фройдистко поле са отдавна такива, каквито Лакан искаше да бъдат – убежища от разочарованията/неудобствата на цивилизацията. След като отговорните за Школата на фройдистката кауза (ЕСF) инстанции, водени от нейния председател Кристиан Алберти, както и тези на Uforca[1], приеха с ентусиазъм моетопредложение за вземане на обществена позиция 1) против Марин льо Пен и нейната партия, 2) за демокрацията и правовата държава и след като по-голямата част от членовете се втурнаха с плам в националната кампания на републиканските и анти-льо Пен форуми,  виждаме по-ясно как ECF,  подкрепена от своите сателити Uforca, ACF[2]  и CPCT[3], може да стане това, което в момента на създаване на своята Школа, Лакан наричаше с енергия, която свидетелства според мен за борбения дух на френския народ, „оперативна база“, насочена едновременно към победа на Фройдистко поле надIPA[4] и преодоляване на безизходиците на цивилизацията, заплашващи самото съществуване на психоанализата.

Прочети още: Фройдистко поле, нулева година от Жак-Ален Милер

РАСИЗМЪТ В СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО: ЖАК-АЛЕН МИЛЕР

Расизмът в съвременното общество[1]

Жак-Ален Милер

 

Какво прави този Друг да бъде Друг, така че да бъде мразен в своята същност? Отговорът ни е омразата към наслаждението на Другия! Това е най-общата формула, която може да се даде на този модерен расизъм, така както го разбираме. Мрази се точно специфичния начин, по който Другия се наслаждава…

Другият ми отнема моето. Ние знаем, че в дълбочина, статута на обекта е винаги да ни е отнет от Другия…

Ако проблемът има един неразрешим аспект, той е защото Другитя е Друг вътре в мен. Коренът на расизма в тази перспектива е омразата към собственото наслаждение.

Терминът имиграция е сравнително нов, съвременно означаващо на индустриалната революция, тоест на разбъркванията, които създаде прилагането на научните открития с цел увеличаване на производителността: от тогава, това да се установиш в чужда държава се разрасна до масивни размери. Така че става въпрос за едно ново нещо, едно модерно нещо. Трябва да кажем, че да бъдеш имигрант е същностния статут на субекта в психоанализата.

Прочети още: РАСИЗМЪТ В СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО: ЖАК-АЛЕН МИЛЕР

template-joomspirit