NLS Débat Rencontre des membres de la Société bulgare de psychanalyse lacanienne avec Bernard Seynhaeve

NLS Débat

Rencontre des membres de la Société bulgare de psychanalyse lacanienne avec Bernard Seynhaeve sur la question

« Ce que c’est d’être membre d’un petit groupe dans la NLS ? »

Samedi, 14 mai 2022

17.00 – 18.30 Sofia - http://projectlab.bg/ et sur ZOOM

18.30   -   Assemble générale de la SBPL                 

Lire la suite : NLS Débat Rencontre des membres de la Société bulgare de psychanalyse...

Формирането на психоаналитик в Школата. Желанието за супервизия? Място и функция на супервизията в Школата?

 

Среща-разговор на членовете и кандидат-членовете на БОЛП с Флоренсия Шанахан (AE)

 в инициативата на НЛШ – NLS Debate, „Въпроси на Школата”

на тема 

Формирането на психоаналитик в Школата. Желанието за супервизия? Място и функция на супервизията в Школата?

Lire la suite : Формирането на психоаналитик в Школата. Желанието за супервизия? Място и...

Лаканианска среща на картелите - Онлайн събитие на БОЛП

                         

ЛАКАНИАНСКА СРЕЩА НА КАРТЕЛИТЕ

Онлайн събитие на БОЛП

21 Февруари 2021   -   16.00 – 18.00 ч.

Място: платформата ZOOM

Lire la suite : Лаканианска среща на картелите - Онлайн събитие на БОЛП

template-joomspirit