PIPOL 11 - КЛИНИКА И КРИТИКА НА ПАТРИАРХАТА - Аргумент

КЛИНИКА И КРИТИКА НА ПАТРИАРХАТА

Аргумент

Завръщането на патриархата

Ако темата за патриархата се беше превърнала в отживелица, то днес тя се завръща с пълна сила и дори е считана за отговорна за съвременната неудовлетвореност. Тя се е появила в изследванията на американските университети, достигащи до нас и през медиите, които ги отразяват. Но тя също се чува и в речта на анализантите. Ще подходим към въпроса именно от този клиничен ъгъл, за да го разширим до актуални обществени теми.

Считан за социална, културална и икономическа система, изградена за господство и експлоатация на жените от мъжете; на малцинствата по раса, класа или пол от бялото, колониалистко, буржоазно и хетеронормативно мнозинство, патриархатът обединява срещу себе си феминистките движения, така наречените идеологии woke („събудените“/будна култура) и активизма на ЛГБТИА+ общността.

Lire la suite : PIPOL 11 - КЛИНИКА И КРИТИКА НА ПАТРИАРХАТА - Аргумент

Vers PIPOL 11 « Clinique et critique du patriarcat »

Société Bulgare de Psychanalyse Lacanienne

Groupe Affilié de la NLS

Vers PIPOL 11 « Clinique et critique du patriarcat »

Samedi, 1 avril 2023, 10.00 – 17.00

Sofia - http://projectlab.bg/ et sur ZOOM

Les versions du père ou père-versions ?

avec Yves VANDERVEKEN

Psychanalyste AME de l‘ECF, membre de la NLS et de l’AMP, enseignant à la Section clinique de Bruxelles

Lire la suite : Vers PIPOL 11 « Clinique et critique du patriarcat »

QUESTION D'ÉCOLE

QUESTION D'ÉCOLE 

PROGRAMME
13:00 - 19:00 C.E.T. 

Introduction de Daniel Roy : Contrer le réel

Lire la suite : QUESTION D'ÉCOLE

template-joomspirit