Представяне на Изпълнителния комитет 2022 – 2024 и Насоки за предстоящата година

Представяне на Изпълнителния комитет 2022 – 2024  и Насоки за предстоящата година

от Даниел Роа, президент на Новата лаканианска школа

Изпълнителен комитет 2022 – 2024

 

Президент: Даниел Роа

Вицепрезидент: Patricia Bosquin-Caroz

Ковчежник: Jean-Luc Monnier 

Секретари:

         - Els Van Compernolle (Kring, Гент)

         - Eleni Koukouli (Hellenic Society, Атина) 

         - Philip Dravers (London Society)

Комитети ad hoc

-  Делегат за картелите: Marina Frangiadaki (Общество „Боромеев възел“, Атина) с Комитет на картелите, състоящ се от: Linda Clarke (ICLO), Mercedes Rouault (NLS Quebec), Markus Zöchmeister (Vienna Initiative);

-  Комитет уебсайт/социални медии, състоящ се от: Pamela King (ECF/NLS), Raphael Montague (ICLO), Christel Van den Eeden and Thomas Van Rumst (Кring) и Peggy Papada (London Society) за социалните медии. 

Допълнително президентът ще ръководи НЛШ – Източно направление заедно с Eve Miller-Rose и Anne Ganivet за Фондация Фройдистко поле и Ruzanna Hakobyan за НЛШ.  

 

Насоки за предстоящата година: „Да правим Школа“ [Fairecole/School-Making]

Предлагам две оси на работа:

  • В продължение [En extension]: темата на конгреса през 2023 г., който ще се проведе в Париж през май: „Неудовлетвореност и тревога в клиниката и в цивилизацията" [Malaise et angoisse dans la clinique et dans la civilisation/Discontent and Anxiety in the Clinic and in Civilization] е тема, която ще ни позволи да разположим днешната клиника на неудовлетвореността и тревогата в перспективата на една боромеева клиника, която следва отблизо промените в духа на нашата съвременност; да я разположим в чувствителността на времето, в което живеем, по отношение на собственото тяло, подложено както на неограничен нарцисизъм, така и на това да стане отпадък; по отношение на символното, чиято тъкан се разкрива като разкъсана от всички страни, предизвиквайки известна дезориентация, но оставяйки шанс на подобията да заговорят по „верния“ начин; по отношение на реалното, което "се е разбесняло" - войната и нейните ужаси, климатът, вирусите - всички събития, които се налагат на всеки един от нас.

Трябва да помислим и да покажем как тази връзка между клиниката и цивилизацията се осъществява в това да си дадем сметка за тревогата, където може да се разкрие присъствието на обекта, който е заложен и който насочва към едно друго реално – това на наслаждението, специфично за това, че сме говорещи тела. По пътя на обекта, който е и пътят на желанието, психоанализата и психоаналитиците могат да поемат тежестта на задачата.

  • Като намерение [En intension]: да поемем тежестта на задачата, което в една Школа на фройдисткото поле означава да отчетем и да доведем до знание това, което има стойност за нас, казано иначе – означаващите, които ни ориентират и които имат специфична стойност. Има едно означаващо, което през последните години е особено присъстващо в интересите на повечето общества, групи и инициативи, които съставят нашата Школа: това е означаващото „пас“. След като това е бил относително конфиденциален въпрос в продължение на доста години в нашата Школа, въпросът за паса е станал широко споделян, независимо дали в предлаганите дейности или в самите лечения. Това е особено благодарение на голямата достъпност на онези членове на НЛШ, които са Аналитици на Школата (AЕ). 

В Школата на фройдистката кауза (ECF), както знаете, процедурата трябваше да бъде временно спряна, след което Collège de la Passe беше мобилизиран с цел създаването на нов Регламент на Пас-а, който е в развитие. В същото време Жак-Ален Милер публикува сборник със своите първи статии на тази тема от 1977 до 2002 със заглавие „Как приключват анализите – Парадоксите на Пас-а“ [Comment finissent les analyses – Paradoxes de la Passe].  Ние мислим, че тази книга, с текстовете, които я съставят, ни предлага една чудесна възможност да работим заедно по този единствено неповторим, толкова трудно да бъде характеризиран въпрос, който аз на драго сърце ще нарека: „Да правим Школа“ [Faire-École/School-Making].

Членовете на Изпълнителния комитет са изключително заинтригувани да работят по тези две оси с вас. Това е, което ви предлагаме и с тази цел бих искал да акцентирам върху механизмите, които вече използваме:

  1. Семинари „Свързвания“: създадени от нашия колега Гил Кароз, който беше президент, когато аз бях секретар в Изпълнителния комитет; ние ще запазим клиничната част, която позволява да бъдат чувани и да се опознават новите колеги между отделните общества и групи, но другата част, определена като „Да правим Школа“, ще бъде във формата на разговор, който да бъде конструиран заедно с управителния съвет (бюрото) на обществото или групата. Той се основава на глава от сборника на Жак-Ален Милер или на някоя от нашите „съвременни неудовлетворености“.  Тази последна точка ние можем полезно да отнесем към четирите теми от Големия разговор на Школата Едно: Жените и „църквата“ – религията днес; Психиатрията днес; Виртуалната психоанализа – за която Жак-Ален Милер предложи термина „виртуална психотерапия“; Движението woke („будни, осъзнати“) в среща с  психоанализата.

Тази работа от Семинарите „Свързвания“ ще бъде написана и редактирана, предназначена за разпространение чрез NLS Agora.

Доколкото е възможно, ние бихме искали Общите събрания на обществата и групите да се състоят на същия ден, в който са и Семинарите „Свързвания“, особено по време на ротациите в управителните съвети, които следва да бъдат дискутирани с Изпълнителния комитет в подобен дух на разговор. 

  1. Управителните съвети, организационните комитети и тези, които отговарят за тях: те действат като официални представители на групата в страните, в които работят техните членове и те са отговорни за организирането на дейностите на обществото или групата за две години.  Те правят това по разнообразни и изобретателни начини, защото изначално това не е административна задача. Това свидетелства за тяхната грижа, първо и най-вече, да изградят тези условия, правещи възможно обучението на психоаналитици, в директна връзка с Школата, на която са представители в техните групи. Така дейностите са ориентирани от тази главна грижа и това е отговорност, която те споделят с Изпълнителния комитет на Школата за срока на техния мандат. Това също е отговорността на всеки член на НЛШ във всяка група да подкрепя и придружава работата на управителния съвет (бюрото). Неговите членове представляват Школата в обществото или групата; оттук следва важността на ротациите, което е в сърцето на толкова специфичната социална връзка, която съществува между психоаналитиците в нашата Школа. 
  2. Картели: през септември 2022 година каталогът на картелите ще бъде обновен изцяло и ще се свържем с всеки плюс един, за да разберем дали картелът продължава. Новите картели и картелите, насочени към Конгреса, ще бъдат помолени да се регистрират до края на октомври. Каталозите ще бъдат наименовани в съответствие с така наречената „академична година“: Картели 2022 – 2023. Всяка година през септември ще се осъществява това обновяване под ръководството на делегата за картелите - Марина Франгиадаки, заедно с Комитета по картелите. Марина редовно ще свързва делегатите за картелите на всяко общество, група или инициатива, на които благодарим предварително за тяхната работа, която е основополагаща за нашата Школа. Първата среща ще бъде през септември.
  3. Блогът на Конгреса: под ръководството на отговарящата за него Patricia Bosquin-Caroz, той определено ще придобие нова форма, но ще остане чудесен инструмент, който вече е еднa “предизвикана разработка“ [élaboration provoquée] на нивото на Школата. Ние можем и по-добре, особено по отношение на библиографиите и това ще бъде възможност да помолим нашите нови членове и другите да участват в неговото изграждане. Казано по-общо, има огромна полза от предаването в блога на работата, представена от обществата и групите през годината.
  4. Въпроси на Школата [Questions d’École]: нека запазим това конкретно означаващо и този момент - една събота през януари, за да отбележим годината със среща, посветена на настоящите теми на Школата; този работен ден, който със сигурност ще се проведе онлайн, е все още в етап на планиране.  
  5. Една дума за Инициативите. Тъй като съм участвал в продължение на повече от двадесет години в изграждането на Групите на Фройдистко поле в страните от Източна Европа, аз съм особено чувствителен към този момент, когато заедно с нас в качеството ни на посредници, психоанализата с лаканианска ориентация се среща с клинично практикуващи и интелектуалци от нови страни и където тя бива предавана на нови езици. Много общества и групи на НЛШ бяха създадени по този начин, защото някои, които не са просто които и да са, пожелаха тяхното формиране като психоаналитици да бъде поставено на изпитанието да обучават други психоаналитици – едно дълго, интензивно и изискващо формиране. Затова Изпълнителният комитет ще бъде склонен да подкрепя и обръща конкретно внимание на опита на Инициативите и заедно ще намерим начини да акцентираме върху този опит на „раждането на психоанализата“ толкова, колкото те пожелаят.   

 

С благодарности на:

Кристиан Алберти, президент на САП, за нейното доверие

 и колегите от предишния Изпълнителен комитет

 

превод от английски език: Валентина Милчева

редакция от английски и френски език: Биляна Мечкунова

(EN ) London Workshop of the Freudian Field

You might have read the announcement dated 13th July 2022 whereby Jacques-Alain Miller announced the creation of the London Workshop of the Freudian Field under his personal direction.

There will be 7 sessions of 4 hours between December 2022 - June 2023. Most likely: 11.00-13.00 & 14.30-16.30 UK time.

The theme will be delusions and the workshop will constitute preparatory work for the next WAP Congress Tout le Monde est fou/ Everyone is Mad.

The workshop will be available on Zoom for those wishing to attend but who do not reside in the UK. There will be one fee for the whole series. There won’t be an option to attend individual seminars only.

I am sending you the dates the workshop will be held as you might want to take them into consideration while you are putting together your programme and to avoid clashes, if possible. We have already received enquiries from abroad as to whether people will be able to attend it by zoom.

The dates are : 17/12/22; 28/1/23; 25/2/23; 1/4/23; 22/4/23; 27/5/23; 17/6/23

Дебат НЛШ, Среща – разговор на членовете и заявилите желанието си за членство в БОЛП с Бернар Сейн

Среща – разговор на членовете и заявилите желанието си за членство в БОЛП с Бернар Сейнав, свързана с инициативата на НЛШ – Дебат НЛШ (NLS Debate), „Въпроси на Школата“, на тема:

„Какво е да си член на малка група в Новата лаканианска школа?“

Събота, 14 май 2022                                                            17.00 – 18.30

template-joomspirit