Клинично ателие 2019 – 2020, Втори семестър, София

Клиничното ателие на Българското общество за лаканианска психоанализа е пространство за клинично обсъждане, теоретично ориентирано от лаканианската психоанализа, на  предварително подготвени за представяне случаи от психотерапевтичната практика на широк кръг от специалисти.

Прочети още: Клинично ателие 2019 – 2020, Втори семестър, София

Клинично ателие 2020 – 2021, Първи семестър, София

Клиничното ателие на Българското общество за лаканианска психоанализа е пространство за клинично обсъждане, теоретично ориентирано от лаканианската психоанализа, на  предварително подготвени за представяне случаи от психотерапевтичната практика на широк кръг от специалисти. Първият семестър на Клиничното ателие през учебната 2020 – 2021 година ще започне през месец септември. Предстоящите пет срещи ще се провеждат веднъж месечно, като продължителността на всяка една отделна среща е около 90 минути (с начало 19.30 ч.).

Прочети още: Клинично ателие 2020 – 2021, Първи семестър, София

template-joomspirit