Клинично ателие – втори семестър, 2017 – 2018

Клинично ателие е дейност на Българското общество за лаканианска психоанализа, което се организира през последните 7  години и отваря пространство за клинично обсъждане, теоретично ориентирано от лаканианската психоанализа, на предварително подготвени за представяне случаи от практиката на широк кръг от специалисти.

Вторият семестър на Клиничното ателие през учебната 2017 – 2018 година ще започне през месец февруари. Предстоящите пет срещи ще се провеждат веднъж месечно, като продължителността на всяка една отделна среща е около 90 минути (с начало 19.15 ч.). Таксата участие е в размер на 80 лева и включва участието във всяка среща -  през месеците феврури, март, април, май и юни. Има възможност заявяване за участие в отделна среща от тези 5 последователни срещи, на цената на 25 лева. Минималният брой участници, предварително заявили своето желание за участие в Клиничното ателие, е 6 човека.

Прочети още: Клинично ателие – втори семестър, 2017 – 2018

Клинично ателие – първи семестър, 2018 – 2019

 

Клинично ателие

2018 – 2019

Първи семестър

Клинично ателие е дейност на Българското общество за лаканианска психоанализа, което се организира през последните няколко  години и отваря пространство за клинично обсъждане, теоретично ориентирано от лаканианската психоанализа, на предварително подготвени за представяне случаи от практиката на широк кръг от специалисти.

Първият семестър на Клиничното ателие през учебната 2018 – 2019 година ще започне през месец септември. Предстоящите пет срещи ще се провеждат веднъж месечно, като продължителността на всяка една отделна среща е около 90 минути (с начало 19.15 ч.).

Прочети още: Клинично ателие – първи семестър, 2018 – 2019

Клинично ателие – втори семестър, 2018 – 2019

Клинично ателие – втори семестър

2018 – 2019

Клинично ателие е дейност на Българското общество за лаканианска психоанализа, което се организира през последните 8  години и отваря пространство за клинично обсъждане, теоретично ориентирано от лаканианската психоанализа, на предварително подготвени за представяне случаи от практиката на широк кръг от специалисти.

Прочети още: Клинично ателие – втори семестър, 2018 – 2019

Още статии ...

  1. Клинично ателие
template-joomspirit