ИНТЕРВЮ С ПАТРИК МОНРИБО: „ИЗБОРЪТ Е ВИНАГИ ПРИНУДИТЕЛЕН“

la-foto-e1402261072544

ИНТЕРВЮ С ПАТРИК МОНРИБО

„ИЗБОРЪТ Е ВИНАГИ ПРИНУДИТЕЛЕН“

Патрик Монрибо е психоаналитик от Бордо, АМЕ (Аналитик член на школата) на Школата на фройдистката кауза и член на Новата лаканианска школа. Интервюто е взето от Габриела Медин, член на испанската Лаканианска школа по психоанализа, по времето когато е гост лектор на семинар на Фройдистко поле в Мадрид.

Lire la suite : ИНТЕРВЮ С ПАТРИК МОНРИБО: „ИЗБОРЪТ Е ВИНАГИ ПРИНУДИТЕЛЕН“

ДРУГИЯТ БЕЗ ДРУГ: ЖАК-АЛЕН МИЛЕР

ДРУГИЯТ БЕЗ ДРУГ

Жак-Ален Милер

Другият без Друг е мое заглавие[1]. Това заглавие е едно съкращение, в енигматична форма, на едно изречение, на едно предложение, на едно изказване на Лакан, което е оповестено под формата, която част от вас познават: „няма Друг на Другия”. Лакан произнася тази формулировка в един ден през 1959 година, на 8 април, по време на семинара, озаглавен „Желанието и неговата интерпретация” (Le désir et son interprétation). Тази фраза се отнася до логическата форма на изписване S ( А ) /Субект в скоби зачертания Друг/ и е била предхождана от изречение, замислено да прикове вниманието на слушателите на неговия Семинар: „това, ако мога така да се изразя, е голямата тайна на психоанализата.”[2], казал Лакан.

Lire la suite : ДРУГИЯТ БЕЗ ДРУГ: ЖАК-АЛЕН МИЛЕР

(EN) Semblants and Sinthome in Freud's 'Three Lines of Development': Adrian Price

Semblants and Sinthome in Freud's 'Three Lines of Development'
Adrian Price

 

The title for the next NLS Study Days, Daughter, Mother, Woman in the Twenty-first Century, offers a way of reading the theme of the WAP Congress, Semblants and Sinthome – ‘Semblants’ in the plural, ‘Sinthome’ in the singular. The inverse is likewise true. But here it shall be a question of shedding light on the semblants and the sinthome by using some of the material you have been working through already this year to read a small selection of texts from the latest Scilicet volume.

Lire la suite : (EN) Semblants and Sinthome in Freud's 'Three Lines of Development': Adrian...

(EN) Feminine masochism according to Helene Deutsch: Inma Guignard-Luz

Feminine masochism according to Helene Deutsch
A reference to “Guiding Remarks for a Convention on Female Sexuality”
Inma Guignard-Luz


While reading the beginning of Helene Deutsch’s text on what she calls “feminine masochism”, at first I thought she was trying, as did Freud, to understand the being of woman from the position of masochism. I hope to show you here, however, that further reading reveals how Helene Deutsch describes feminine masochism not as the foundation stone of “feminine being” but rather as a definition of feminine sexuality.

Lire la suite : (EN) Feminine masochism according to Helene Deutsch: Inma Guignard-Luz

ТРЕВОГА И АУТИЗЪМ: Д-р Евгений Генчев

Тревога и аутизъм
Д-р Евгений Генчев


Това, което Лакан нарича реално, а Фройд нарича страдание, е същността на работата в така наречените помагащи професии. Въпросът за тревогата ни отвежда възможно най-близко до непоносимото реално, което е в сърцевината на човешкия опит. Тревогата е среща с най-интимното, най-непознатото за самия субект. Това е среща, за която не сме подготвени. Тревогата е среща, която се осъществява в изненадата. Субектът се конфронтира с нещо, което до този момент е отхвърлял. Така че може да считаме тревогата като сигнал, че у нас има нещо, което убягва от познанието. И това нещо, което се появява е трудно да бъде назовано. Затова използваме думата „тревога”. Психиатричната клиника се опитва да класифицира тревогата включена в понятието тревожност: панически кризи, генерализирана тревожност и пр. Психоанализата казва, че това, което е важно, е да се запази тази позиция на непознаване на това, което причинява тревогата.

Lire la suite : ТРЕВОГА И АУТИЗЪМ: Д-р Евгений Генчев

template-joomspirit