КЛИНИЧЕН РАБОТЕН ДЕН В ТЕЛ АВИВ: ИВ ВАНДЕРВЕКЕН

МОМЕНТИ НА КРИЗА В АНАЛИТИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ

WORK – IN – PROGRESS/РАБОТА В РАЗВИТИЕ 2

ИВ ВАНДЕРВЕКЕН

КЛИНИЧЕН РАБОТЕН ДЕН В ТЕЛ АВИВ

Откривам този работен ден, който Управителният съвет на НЛШ и настоящият съвет на Израелското общество на НЛШ, работейки в сътрудничество решиха да бъде един клиничен работен ден на Новата лаканианска школа в Израел. Мислихме заедно за това по този начин. Този работен ден също така открива академичната учебна година на Израелското общество на НЛШ. Той ще се проведе под надслова: „Криза във време на криза”. Той е ориентиран от темата на следващия конгрес на НЛШ, който ще се проведе в Женева на 8 и 9 май 2015 година под надслова „Моменти на криза”.

Тази встъпителна част няма да бъде много дълга, за да остане пространство за работа.

Имаме текстове, подхващащи от всяка една гледна точка темата за моментите на криза: текста на Гил Кароз, който ни служи за ориентация в нашата работа (1) и този, който представих в Атина, със заглавие Work-in-Progress One/Работа в развитие 1(2). Днес ще избера една точка за това встъпление. Тъй като е един клиничен работен ден, това ще бъде една клинична гледна точка, една точка, засягаща клиниката на психоанализата  - и още по-точно, засягаща насоката на психоаналитичното лечение.

За да ни ориентира в темата за кризата – която не е сама по себе си психоаналично понятие – имаме определението, дадено ни от Жак Ален Милер. Гил Кароз го цитира, а аз ще го повторя тук: „В психоаналитичен смисъл има криза, когато дискурса/речта, думите, цифрите, ритуалите, навиците, целият символичен апарат изведнъж се окажат безсилни да укротят едно реално, което си прави, каквото му скимне. Кризата е едно развихрено реално, което е невъзможно да бъде обуздано”. (3)

Прочети още: КЛИНИЧЕН РАБОТЕН ДЕН В ТЕЛ АВИВ: ИВ ВАНДЕРВЕКЕН

2-РИ РАБОТНИ ДНИ НА БОЛП: МЪЖЕТЕ, ЖЕНИТЕ И ЖЕЛАНИЕТО ЗА ДЕТЕ

   РАБОТНИ ДНИ НА БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО ЗА ЛАКАНИАНСКА ПСИХОАНАЛИЗА, ГРУПОВ ЧЛЕН НА НОВА ЛАКАНИАНСКА ШКОЛА

МЪЖЕТЕ, ЖЕНИТЕ И ЖЕЛАНИЕТО ЗА ДЕТЕ

     02-03 ноември 2013г.

"Венус конферентен център", конферентна зала (3 етаж)

бул. « Княз Александър Дондуков » №9, гр. София

Осигурен превод

Със специалното участие на :

Ан ЛИЗИ, психоаналитик, член на ECF и NLS, аналитик към École Une
Ив Вандервекен, психоаналитик, член на ECF, зам.- председател на NLS, Терапевтичен директор в Медико-педагогически институт Куртил, Белгия

     Какво е да си баща, какво е да си жена, откъде идват децата? Какво представлява разликата между половете, между поколенията, какво е желанието за дете? Това са загадки, пред които всеки един от нас е изправен. Психоанализата, заедно с Фройд и Лакан, ни позволява да ги разположим и ориентира нашата практика със субекти, които се срещат с тях и им отговарят, всеки по свой собствен начин.

Прочети още: 2-РИ РАБОТНИ ДНИ НА БОЛП: МЪЖЕТЕ, ЖЕНИТЕ И ЖЕЛАНИЕТО ЗА ДЕТЕ

(FR) Compte-rendu des évènements du 10-11 novembre en Bulgarie: Radoslava Stancheva

Compte-rendu des évènements du 10-11 novembre en Bulgarie

 

A Sofia dans la salle de conférence “Venus”, au centre de la ville, l’évènement qui a eu lieu a été marqué par un double sens pour les représentants du groupe bulgare de la SBPL, avec la participation des psychanalystes, membres de l’ECF et de la NLS - Anne Lysy, Bernard Seynhaeve et Yves Vanderveken, en présence de l’attaché de coopération universitaire et scientifique a l’Institut Français de Sofia- prof. Gilles Rouet.

Прочети още: (FR) Compte-rendu des évènements du 10-11 novembre en Bulgarie: Radoslava...

template-joomspirit