(EN) XVI CONGRESS OF PSYCHOANALYSIS

Congress Poster

 

Congress Argument

15-ти Конгрес на Новата лаканианска школа /NLS/ - 29 и 30 Април 2017, Париж

    

     

Конгрес на Новата лаканианска школа/NLS/

29 и 30 Април 2017, Париж

Около несъзнаваното

Място и интерпретация на образуванията на несъзнаваното в психоаналитичните лечения

 

„Това, на което опитах да дам плът със създаването на символичното, има много точно тази съдба, че то не достига до своя получател. Как тогава става така, че то се изразява? Ето централния въпрос на психоанализата.“

(Жак Лакан, 10 май 1977)

 

„Несъзнаваното - ние винаги сме познавали това” [1], казва Лакан, „Но, добавя той, в психоанализата несъзнаваното е едно несъзнавано, което здраво мисли” [2]. И тук, изненада!  той споменава, че ако „това са мисли, то не би могло да е несъзнавано”[3]. Именно това Жак-Ален Милер посочва като съответстващо на „Парадоксите на Лакан”[4] и ако Лакан го казва с тази привидна простота, то също така не може и да бъде по-сериозно от негова страна.

Всъщност Лакан ясно формулира, че е единственият, който е дал тежест на това, към което Фройд се е стремял чрез понятието за несъзнавано. И така, в продължение на цялото си учение, той не спира да изследва статута на несъзнаваното до степен да направи от него фундаментално понятие. Тъй като за него въпросът не е ни най-малко приключен, независимо че в този момент много хора са го смятали за такъв.

Прочети още: 15-ти Конгрес на Новата лаканианска школа /NLS/ - 29 и 30 Април 2017, Париж

Обобщаващи бележки за IX Конгрес на AMP

image003

Обобщаващи бележки за IX Конгрес на AMP (Световна асоциация по психоанализа - САП), от Margarita Álvarez

ПОНЕДЕЛНИК 14 АПРИЛ

Откриване

Leonardo Gorostiza (досегашен председател на AMP): предлага да говорим за „защити“, в множествено число, вместо за „защита“ срещу реалното: първоначалната защита е субектът като защита срещу реалното. Симптомът е една защита, с която субекта изобретява един отговор при срещата си с реалното без закон на трав-матизма (trou-matisme), (trou – дупка).

Judith Miller: да бъдеш отговорен е да осъзнаваш, че не си незаменим. Да подготвиш смяната си. Да си намериш аналитик.

Guy Briole: реалното на Лакан не притежава смисъл. Не се ориентира освен от този императив. Да се демонтира защитата иде да рече, че някакво друго „завързване“ ще заеме празното място. Нещо ново, случайно (contingent), непредвидимо.

Прочети още: Обобщаващи бележки за IX Конгрес на AMP

(FR) (EN) Доклад на НЛШ - 2016

 

 

 

Доклад на НЛШ - 2016

Докладът е представен и гласуван на общото събрание на NLS в Дъблин - 2016 г.

 

template-joomspirit