Конгрес на НЛШ 2024: “КЛИНИКА НА ПОГЛЕДА” - Даниел Роа

НЛШ КОНГРЕС 2024 - “КЛИНИКА НА ПОГЛЕДА”

Представяне на темата - Даниел Роа

Lire la suite : Конгрес на НЛШ 2024: “КЛИНИКА НА ПОГЛЕДА” - Даниел Роа

Конгреси на НЛШ

Конгресите на New Lacanian School/Нова Лаканианска Школа – НЛШ (Школа на Световната Асоциация по Психоанализа) се провеждат всяка година. Темата, мястото и програмата на всеки конгрес се обявяват предварително и информация за всяко събитие можете да откриете на страницата на БОЛП. Информация за предстоящите конгреси можете да намерите на страницата на New Lacanian School/Нова Лаканианска Школа, представена на френски и английски език.

template-joomspirit