¡URGENCE!/ ¡URGENT! ¡СПЕШНОСТ! Аргумент - Конгрес на НЛШ 2019

¡URGENCE!/ ¡URGENT!

¡СПЕШНОСТ!

Конгрес на НЛШ 2019

________________

Аргумент

 

Субективна спешност и преносно несъзнавано

В своя „Предговор към английското издание на Семинар XI“[1] Лакан говори за спешните си случаи. Спешността за Лакан в този текст от най-последното му учение не е субективната спешност, за която той говори в „Най-накрая за субекта, за когото става въпрос”[2], датиращ от 1966.

Жак-Ален Милер ни напомня в курса си[3]: когато през 1966 година Лакан говори за субективна спешност, по-скоро става въпрос за формирането на психоаналитика. „Би имало психоаналитик, ако отговоря на определени субективни спешности.”[4] Този текст, отбелязва Милер, е съвременник на „Предложението от 9 октомври ”[5] за изобретяването на процедурата Пас [Passе]. В това предложение от 1967 година Лакан използва понятието за субект именно, за да развие математа на преноса, тръгвайки от предполагаемо знаещия субект. „Един субект”, казва той, “е предположен от означаващото, което го представя.”[6] От което произтича, че алгоритъмът на преноса се извежда от понятието за субекта на означаващото. Спешността, както Лакан я теоретизира в своите текстове от 1966 и 1967 година, поставя опорната точка на Архимед в установяването на преноса. Тя се разполага в този логически момент на субективна дестабилизация, който оправдава движението на субекта към трескавата забързаност, и който прави възможно започването на аналитичната работа. В това отношение спешността е травматичният момент, когато за субекта означаващата верига се прекъсва. Психоаналитикът е този, който слуша онези, които се оплакват от рязкото прекъсване на означаващата верига.

Субективната спешност е началната точка, която ръководи установяването на “означаващото на преноса” в отношението му с “което и да е означаващо” [signifiant quelconque]. Лакан определя това, което наричаме потенциална заявка [demande] на анализанта, като молбата [la requête] на една спешност. Субективната спешност, в психоаналитичен смисъл, води до един зов към Другия, към S2.

Lire la suite : ¡URGENCE!/ ¡URGENT! ¡СПЕШНОСТ! Аргумент - Конгрес на НЛШ 2019

(EN) XVI CONGRESS OF PSYCHOANALYSIS

Congress Poster

 

Congress Argument

template-joomspirit