Конгреси на НЛШ

Конгресите на New Lacanian School/Нова Лаканианска Школа – НЛШ (Школа на Световната Асоциация по Психоанализа) се провеждат всяка година. Темата, мястото и програмата на всеки конгрес се обявяват предварително и информация за всяко събитие можете да откриете на страницата на БОЛП. Информация за предстоящите конгреси можете да намерите на страницата на New Lacanian School/Нова Лаканианска Школа, представена на френски и английски език.

Интерпретацията: от истина към събитие

Интерпретацията: от истина към събитие

Ерик Лоран

Реч изнесена в Тел Авив, 2 юни 2019

Когато някой спомене „интерпретация“, възниква недоразумение. Двойката текст и неговата интерпретация ни подвежда. Ние веднага изпадаме в илюзията, че езикът на несъзнаваното съществува и той изисква метаезик – интерпретация. Лакан не спираше да повтаря, че опитът на психоанализата му е позволил не само да потвърждава, че няма такова нещо като метаезик, но казвайки това, тому е дало единствения шанс да се ориентира правилно в този опит. Две основни твърдения са следствие на това. Желанието не е метаезиковата интерпретация на предхождащ не разграничен нагон. Желанието е собствената интерпретация. Двете неща са разположени на същото ниво. Второ твърдение трябва да бъде добавено към това: „Психоаналитиците са неразделна част от концепцията за несъзнаваното, тъй като те съставляват това, към което несъзнаваното е адресирано“

 

 

template-joomspirit