Обобщаващи бележки за IX Конгрес на AMP

image003

Обобщаващи бележки за IX Конгрес на AMP (Световна асоциация по психоанализа - САП), от Margarita Álvarez

ПОНЕДЕЛНИК 14 АПРИЛ

Откриване

Leonardo Gorostiza (досегашен председател на AMP): предлага да говорим за „защити“, в множествено число, вместо за „защита“ срещу реалното: първоначалната защита е субектът като защита срещу реалното. Симптомът е една защита, с която субекта изобретява един отговор при срещата си с реалното без закон на трав-матизма (trou-matisme), (trou – дупка).

Judith Miller: да бъдеш отговорен е да осъзнаваш, че не си незаменим. Да подготвиш смяната си. Да си намериш аналитик.

Guy Briole: реалното на Лакан не притежава смисъл. Не се ориентира освен от този императив. Да се демонтира защитата иде да рече, че някакво друго „завързване“ ще заеме празното място. Нещо ново, случайно (contingent), непредвидимо.

Прочети още: Обобщаващи бележки за IX Конгрес на AMP

template-joomspirit