XX-ти семинар на Българско общество за лаканианска психоанализа и Новата лаканианска школа (NLS) Преносът във всички негови състояния: див, политически, психоаналитичен

                                                     

XX-ти семинар на Българско общество за лаканианска психоанализа и Новата лаканианска школа (NLS)

 

Преносът във всички негови състояния: див, политически, психоаналитичен

Петък, 16 март 2018 г., Есенс център, Ул. «6-ти септември» n°37

С участието на Филип Буийо

Психоаналитик, член на Школата на фройдистката кауза, терапевтичен директор в Куртил и преподавател в Клиничната секция в Брюксел

"Една диалектика, една пулсация"

Ще коментираме параграфа от аргумента на Лилия Мажуб, озаглавен "Една диалектика".

Този параграф представя по един кондензиран начин две парадигми на преноса, едновременно много различни и много важни в учението на Жак Лакан.

Там, където Фройд говори за "динамика", Лакан въвежда "диалектиката" на разбулване на истината за преноса, но не спира до там, възобновявайки изцяло това основно понятие, тръгвайки от времевата пулсация на несъзнаваното.

Прочети още: XX-ти семинар на Българско общество за лаканианска психоанализа и Новата...

Семинари на БОЛП

Първите лаканиански семинари в България се провеждат като част от дейността на „Фройдистко поле” с председател Жудит Милер и с участието на психоаналитици, членове на Школата на Фройдистката кауза ECF, сред които са Даниел Роа, Филип Лакаде, Патрик Монрибо, Бернар Сайнав, Доминик Холвут, Александър Стивънс, Ален Мерле и др. Още в началото тези събития бяха насочени преди всичко към специалисти, които развиват клинична практика и имат интерес както от възможността за клинично конструиране и представяне на случаи, така и за развиване на техните знания по отношение на психоаналитичната теория. Като основна част от програмата на семинара винаги присъства „Дисциплината четене”, която дава възможност на колеги да направят свой прочит и коментар на две избрани изречения от трудовете на Лакан, които са обвързани с темата на семинара и съответно на теоретичното експозе на гост-лектора. В периода 1999 – 2012 година са проведени 22 семинара на Фройдистко поле, организирани с финансовата подкрепа на „Фройдистко поле – Франция”.

През 2012 година, след приемането на Българското общество за лаканианска психоанализа като асоциирана група към Новата лаканианска школа, семинарите започнаха да се организират с финансовата подкрепа и участие на Новата лаканианска школа като темите се избират, ориентирани от основните проблеми и въпроси, върху които се работи във всички лаканиански формации, а така също и от водещите теми на предстоящите конгреси на Новата лаканианска школа и Световната асоциация по психоанализа. Те са насочени към широк кръг от професионалисти, които развиват своята клинична практика, а така също и към завършващи студенти и други специалисти, които имат интерес към теорията и клиничната практика в лаканианската психоанализа. Семинарите на НЛШ и БОЛП се организират три пъти в годината и се провеждат в залата на Френския културен институт в София, площад „Славейков”.

template-joomspirit