Първите лаканиански семинари в България се провеждат като част от дейността на „Фройдистко поле” с председател Жудит Милер и с участието на психоаналитици, членове на Школата на Фройдистката кауза ECF, сред които са Даниел Роа, Филип Лакаде, Патрик Монрибо, Бернар Сайнав, Доминик Холвут, Александър Стивънс, Ален Мерле и др. Още в началото тези събития бяха насочени преди всичко към специалисти, които развиват клинична практика и имат интерес както от възможността за клинично конструиране и представяне на случаи, така и за развиване на техните знания по отношение на психоаналитичната теория. Като основна част от програмата на семинара винаги присъства „Дисциплината четене”, която дава възможност на колеги да направят свой прочит и коментар на две избрани изречения от трудовете на Лакан, които са обвързани с темата на семинара и съответно на теоретичното експозе на гост-лектора. В периода 1999 – 2012 година са проведени 22 семинара на Фройдистко поле, организирани с финансовата подкрепа на „Фройдистко поле – Франция”.

През 2012 година, след приемането на Българското общество за лаканианска психоанализа като асоциирана група към Новата лаканианска школа, семинарите започнаха да се организират с финансовата подкрепа и участие на Новата лаканианска школа като темите се избират, ориентирани от основните проблеми и въпроси, върху които се работи във всички лаканиански формации, а така също и от водещите теми на предстоящите конгреси на Новата лаканианска школа и Световната асоциация по психоанализа. Те са насочени към широк кръг от професионалисти, които развиват своята клинична практика, а така също и към завършващи студенти и други специалисти, които имат интерес към теорията и клиничната практика в лаканианската психоанализа. Семинарите на НЛШ и БОЛП се организират три пъти в годината и се провеждат в залата на Френския културен институт в София, площад „Славейков”.

XXXIV семинар на Българско общество за лаканианска психоанализа и Новата лаканианска школа (NLS) - Тревогата: От „човешкия материал“ до първичната материя

XXXIV семинар на Българско общество за лаканианска психоанализа и Новата лаканианска школа (NLS)

В подготовка за Конгреса на НЛШ 2023 „Неудовлетвореност и тревога в клиниката и в цивилизацията“

събота, 22 април 2023 - 10.00–17.00

София, бул. „Мария Луиза“ 58 (http://projectlab.bg) - само с присъствено участие

Тревогата: От „човешкия материал“ до първичната материя

с участието на: Вероник Воруз

Психоаналитик, член на Школата на фройдистката кауза (ECF),  член на Новата лаканианска школа (NLS) и на Световната асоциация по психоанализа (AMP)

Прочети още: XXXIV семинар на Българско общество за лаканианска психоанализа и Новата...

XXXIII семинар на Българско общество за лаканианска психоанализа и Новата лаканианска школа (NLS)

 XXXIII семинар на Българско общество за лаканианска психоанализа и Новата лаканианска школа (NLS)

В подготовка за Конгреса на НЛШ 2023 „Неудовлетвореност и тревога в клиниката и в цивилизацията“

събота, 28 януари 2023,   10.00 – 17.00

София, бул. „Мария Луиза“ 58, http://projectlab.bg/

само с присъствено участие

Тялото и неговите „джаджи“

с участието на: Доминик Холвут

психоаналитик – член на Школата (АМЕ) на Фройдистката кауза (ECF),  член на Новата лаканианска школа (NLS) и на Световната асоциация по психоанализа (AMP), директор на Куртил, преподавател в Клиничната секция на Брюксел и Клиничния колеж на Лил

Прочети още: XXXIII семинар на Българско общество за лаканианска психоанализа и Новата...

template-joomspirit