Картели

През 1964 година в „Учредителният акт на парижката аналитична школа” Лакан представя като един от начините за включване в обучението в психоанализа – малка група от минимум три и най-много четири човека, които избират още един, наречен плюс-един – и за тази малка група той избира името КАРТЕЛ ( 'Founding Act' of the École Freudienne de Paris (EFP), 1964). Подробна информация за значението и функционирането на картелите можете да намерите в категорията КАРТЕЛИ.

Писмо от Франк Ролие

Скъпи колеги,

Аргументът на Лилиа Мажуб за предстоящия конгрес на Новата лаканианска школа / NLS „Преносът във всички негови състояния – див, политически, психоаналитичен”, усилва нашето желание за работа по тази тема, която завързва различните полета на разнообразни размишления – теоретични, клинични и политически.

Картели – проблясък

Можем да създадем Картели – светкавица, насочени към подготовката на Конгреса. Тези картели могат да бъдат съставени едновременно както от членове, така и от нечленуващи в една група или общество-член на НЛШ.

Прочети още: Писмо от Франк Ролие

КАРТЕЛИТЕ В ПСИХОАНАЛИТИЧНИТЕ ТЕКСТОВЕ

ЖАК ЛАКАН

Из „Учредителен акт на Парижката Фройдистка Школа“, 21 юни 1964 (откъс)

Тук Жак Лакан представя за първи път принципите на картела

 

„Тези, които ще са част от тази Школа, ще имат за задължение да изпълнят една задача, подложена на вътрешен и външен контрол. В замяна на това, те могат да са сигурни, че всички техни бъдещи постижения ще получат на всяка цена заслужения отзвук и полагащото им се място. За изпълнението на задачата, ние ще се придържаме към принципа на едно постоянно и продължително обмисляне и работа в малка група. Всяка една от тези групи (ние имаме наименование за тях) ще е съставена от най-малко трима души, до петима най-много, а в най-добрия случай четирима. ПЛЮС ЕДИН, който да отговаря за подбора, дискусията и крайния резултат отнасящи се до работата на всеки един. След известно време на функциониране, на членовете ще бъде предложено да се преразпределят в други групи.

Ръководните задължения няма да бъдат обособени под формата на шефство, чиито заслуги да се отчитат с цел издигане в йерархията. И никой не би трябвало да се чувства понижен в длъжност, като се включва в ранга на една базисна работа. Поради причината, че, в Школата, всяко лично начинание ще постави своя автор в условия на критика и контрол, на които ще бъде подложена всяка работа, която да бъде продължавана и за напред.

Прочети още: КАРТЕЛИТЕ В ПСИХОАНАЛИТИЧНИТЕ ТЕКСТОВЕ

template-joomspirit