CIEN - България

От 2005 година, благодарение на подкрепата на белгийско-българската лаборатория към Интердисциплинарния център за детето (CIEN) „Детето и неговите симптоми”, със съдействието на Асоциация „Дете и пространство”, организирано от Сдружение „Българско общество за лаканианска психоанализа”, член на Новата лаканианска школа се осъществява клинична програма за обучение на широк кръг специалисти, работещи в различни социални институции и центрове. Лабораторията на Интердисциплинарния Център за детето в България „Детето и неговите симптоми” ориентира своята работа като отчита спецификата на социалните връзки в страната и промените, свързани с решителната политика на деинституциализация на грижите за деца в България. Различни специалисти в социалното поле на услуги, които непрекъснато търсят клинични опорни точки, откриват в тази лаборатория едно място за работа, което позволява да се преодоляват трудностите в ежедневната практика. Всяка година клиничната програма се състои от три обучителни модула, посветени на една водеща тема: през 2010 – 2011 година лабораторията на Интердисциплинарния Център за детето работи по темата: Професионалисти и родители: двама партньори на детето, през 2011 – 2012: Тревогите на майките: отговорът на детето, през 2012 – 2013: Детската психоза, през 2013 – 2014:  Смущения в социалната връзка у детето, през 2014 – 2015: Детето и неговото тяло, през 2015 – 2016: Пробуждането на юношеството. Всеки един модул се провежда с участието на гост-лектор, който въвежда темата с теоретично експозе и след това се представят и дискутират различни случаи на български колеги, работещи в различни социални услуги и центрове.

template-joomspirit