УСТАВ на БОЛП

УСТАВ

на

Сдружение “Българско общество за лаканианска психоанализа” - БОЛП

                                                                         

          ПРЕАМБЮЛ

- изменен с решение на ОС на 19.05.2012 година

След продължителна шестгодишна работа в България, през 2006 година е създадена “Група Фройдистко поле в България” с цел да съдейства за опознаването, изучаването и разпространението на психоанализата с лаканианска ориентация. Осигуряват се контакти и обмен с европейските инстанции на Фройдистко поле и със Световната Асоциация по Психоанализа, които имат същото призвание.

Развитието на “Група Фройдистко поле в България” създаде необходимост за трансформирането й през 2012 година в структура на New Lacanian School

NLS / Нова Лаканианска Школа – НЛШ (Школа на Световната Асоциация по Психоанализа) и до необходимост от промяната на названието й в „Българско общество за лаканианска психоанализа” - БОЛП.

Членовете на “Българско общество за лаканианска психоанализа” - БОЛП се ангажират да ползват името на НЛШ (Нова Лаканианска Школа) само добронамерено, да не вредят на репутацията й и да осъществяват нейните цели в България”.

БОЛП в НЛШ (EN)

Report of Bulgarian Society of Lacanian Psychoanalysis /BSLP/, affiliated group of NLS

Past year was an intensive year for the BSPL. Certainly, this is not without link to the specificity of this time of crisis in Bulgaria, connected to numerous reforms (social, educational, health-care, justice…). This is a crisis, which therefore “accelerate the time”, and where in the realization of European projects, often “the moment to conclude plays before the instant to see 1. We have to “catch up” Europe”, right away and now! Once the reforms implemented, yet there are no remaining points of reference in front of a fall of ideals and a real, which is stripped as suddenly, “(badly) hidden” during the long years under the cover of a regime and after that under the cover of a discourse of everything possible, brought by an initial western air. In front of one Europe, herself in crisis, and in front of this clinic of the real nowadays, BSLP and Lacanian psychoanalysis in Bulgaria find their place in a movement, might say, somewhat conversely to that in Western Europe – from the applied psychoanalysis to the pure psychoanalysis; from the introduction of the clinical approach in institutions to increasingly numerous demands of a personal analysis.

Прочети още: БОЛП в НЛШ (EN)

ГОДИШЕН ДОКЛАД: 2008 г.

Общо събрание 2008
на
Сдружение „Група Фройдистко поле в България” (ГФПБ)


ДОКЛАД
Изготвен от Даниел Роа (председател), Весела Банова (зам. председател), Жудит Милер (член на управителния съвет), Десислава Иванова (секретар, отговорник за библиотеката, помощник-касиер), Камелия Василева (член на управителния съвет), Филип Лакаде (отговорник за лабораторията “Юношите”

Прочети още: ГОДИШЕН ДОКЛАД: 2008 г.

ИСТОРИЯ

БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО ЗА ЛАКАНИАНСКА ПСИХОАНАЛИЗА

Психоанализата в България има сравнително нова история. През 30-те години на миналия век е създадена група за обсъждане на психоанализата но това развитие е прекъснато първо от прохитлеристкия режим, а след това от тоталитарната комунистическа власт. Новото развитие на психоанализата в България започва с интереса на български психотерапевти, тръгнали от различни психотерапевтични школи, които се свързват с различни направления на психоанализата през втората половина на 90-те години, в търсене на по-задълбочен теоретичен и практически подход към човешкото страдание. Съществува група към Международната Психоаналитична Асоциация (IPA), друга група е свързана с „Еспас аналитик“. Групата на Българското общество за лаканианска психоанализа е с последователна лаканианска ориентация, която вече е съставна част на Новата Лаканианска Школа – НЛШ (NLS) и Световната Асоциация по Психоанализа (WAP).

Прочети още: ИСТОРИЯ

ГОДИШЕН ДОКЛАД: 2007 г.

Сдружение „Група Фройдистко поле в България” (ГФПБ)
Общо събрание 2007
12 януари, събота 2008 година – 17.30 до 20.30


ДОКЛАД
Изготвен от Даниел Роа (председател), Весела Банова (зам. председател), Жудит Милер (член на управителния съвет), Десислава Иванова (секретар, отговорник за библиотеката, помощник-касиер), Хариета Манолова (член на управителния съвет), Камелия Василева (член на управителния съвет)

Прочети още: ГОДИШЕН ДОКЛАД: 2007 г.

template-joomspirit