ДЕТЕТО И НЕГОВИТЕ СИМПТОМИ, МОДУЛ 1/2019 «Насилието в институцията и насилието от страна на институцията»

Тема на 2019 - НАСИЛИЕ И ДРУГИ СПЕШНОСТИ

Модул 1:  «Насилието в институцията и насилието от страна на институцията»

Гост-лектор – Амори Кюлар

Психоаналитик в Страсбург, Франция, член на Асоцията на Фройдистко поле

2–3 Февруари 2019, ЕСЕНС Център - София, ул. „6-ти Септември“ 37

           

Време на провеждане:

 събота, 2 февруари - от 9.30 до 17.00 ч. и неделя, 3 февруари - от 10.00 до 12.00

 

Съвременният свят, нашият свят, обича протоколите. Все по-често наблюдаваме, че те са обект както на институционална, така и на индивидуална заявка.

Протоколите би следвало да предоставят готово и най-вече ефикасно решение на тези, които ги прилагат. Посредством непрестанното им обработване и усъвършенстване, те биха могли да се превърнат в закон, тоест в подлежаща на експерименталнапроверка константа. Един закон се прилага по отношение на обект, който му е подчинен, и това работи всеки път. Изключително шокиращо е обаче, когато обектът, за който става дума, е човешко същество, какъвто е често случаят в институциите. Една важна констатация трябва да бъде поставена тук – субектът, каквато и да е неговата психична структура, винаги намира начин да се отскубне от институционалните окови. Клиниката го показва, както и фактът, че продължаваме да работим тези въпроси.

Прочети още: ДЕТЕТО И НЕГОВИТЕ СИМПТОМИ, МОДУЛ 1/2019 «Насилието в институцията и...

Клинична програма “Детето и неговите симптоми” Модул 3-18. Преносът в институцията

                                  

 

Модул 3   Преносът в институцията

Гост-лектор – Филип Кусти

Психолог, член на Асоциация Фройдистко поле, Аквитания (L’ACF Aquitania)

и на Интердисциплинарния център за детето

 

26 – 27 Май 2018

Катедра Обществено здраве и социални дейности

корпус Кинезитерапия на РУ, ул. ”Александровска​” № 97

    Време на провеждане:  събота, 26 май - от 9.30 до 17.00 ч. и неделя, 27 май - от 10.00 до 12.00

 

АРГУМЕНТ

Ако въпросът за преноса в институцията е допринесъл за появата на институционалната психотерапия и нейното приложение, изхождайки от ранния Лакан, то трябва да се отбележи, че неговото учение не спира до въпроса за големия Друг. Лакан поставя въпроса за наслаждението. Преносът в психозата се разглежда, основавайки се на неговата формула за неврозата. Инструментите на работа в институцията се пресмятат въз основа на това. „Да работим заедно” е общата формула, изобретена от медико-педагогическия институт Куртил и Антена 110 в Белгия и тя позволява да се очертаят няколко насоки. „Да работим заедно” е подход, който се различава от понятието за работа в екип или за мултидисциплинарност.

Филип Кусти

Прочети още: Клинична програма “Детето и неговите симптоми” Модул 3-18. Преносът в...

template-joomspirit