2-РИ РАБОТНИ ДНИ НА БОЛП: МЪЖЕТЕ, ЖЕНИТЕ И ЖЕЛАНИЕТО ЗА ДЕТЕ

   РАБОТНИ ДНИ НА БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО ЗА ЛАКАНИАНСКА ПСИХОАНАЛИЗА, ГРУПОВ ЧЛЕН НА НОВА ЛАКАНИАНСКА ШКОЛА

МЪЖЕТЕ, ЖЕНИТЕ И ЖЕЛАНИЕТО ЗА ДЕТЕ

     02-03 ноември 2013г.

"Венус конферентен център", конферентна зала (3 етаж)

бул. « Княз Александър Дондуков » №9, гр. София

Осигурен превод

Със специалното участие на :

Ан ЛИЗИ, психоаналитик, член на ECF и NLS, аналитик към École Une
Ив Вандервекен, психоаналитик, член на ECF, зам.- председател на NLS, Терапевтичен директор в Медико-педагогически институт Куртил, Белгия

     Какво е да си баща, какво е да си жена, откъде идват децата? Какво представлява разликата между половете, между поколенията, какво е желанието за дете? Това са загадки, пред които всеки един от нас е изправен. Психоанализата, заедно с Фройд и Лакан, ни позволява да ги разположим и ориентира нашата практика със субекти, които се срещат с тях и им отговарят, всеки по свой собствен начин.

Ще можем ли да говорим за семейството, използвайки това заглавие? Да, но без да забравяме разликата и същевременно свързаността между "мъжете и жените" и "бащите и майките"; или между Бащата и бащите, които всеки път са уникални, или още между майка и жена. Това, което наричаме "желание за дете" се разполага по отношение на любовта, желанието и наслаждението на един мъж и на една жена, независимо дали те са в двойка или по отделно.

Модерното семейство, което съвсем не се свежда до "биологичното" семейство баща-майка-дете, е сложно и приема най-разнообразни форми: семейства с един родител или семейства от втори и последващи бракове, които се основават или не на договор, в който бракът не е единствената и привелигирована форма, хомосексуални двойки и пр. Институциите, в най-широкия смисъл на символична уредба, които допълват или заместват някои функции на семейството, са също разнообразни и сложни. Както подчертава Ерик Лоран "няма дете без институция. Дори, когато е изоставено, съществува институцията на улицата, която го приема. Няма дете, което да е съвсем само. Детето върви заедно с една институция, тази на семейството или тази, която заема нейното място: бандата, улицата, дори законът на джунглата, ако се налага." /1/

Ние пристъпваме към тези загадки като жители на епохата, в която живеем и внимателни към съвременната субективност, която се характеризира със загубата на авторитета на Името-на-Бащата и с изискването на един "тласък-да-се-наслаждаваш" под най-различни форми, в "генерализирана свръхдоза" /2/. Носталгичното завръщане към традицията е напразно. Жак-Ален Милер го припомни на последния Конгрес на Новата Лаканианска школа в Атина /17 и 18 май 2013/: Самият Лакан изоставя понятието за Името-на-Бащата като универсален принцип за символчния порядък и уредба /3/, той спряга функцията на бащата в множествено число. Той ни въвежда в отвъд Едипа, там, където доминира логиката на не-цялото, която той разкрива, изхождайки от женската сексуалност /4/. Той развива понятията, които ни служат за инструменти за четене: желанието, фантазма, обектът малко /а/, дискурсите, синтома...

Едно дете винаги се появява със статута на обект малко /а/ в началото на своя живот, казва той. В "Бележка за детето" /5/, която е преведена на български и която изучавахме през тази учебна година в клиничната програма "Детето и неговите симптоми", той подчертава необходимостта от едно "препредаване", "което съдържа връзката с едно желание, което не е анонимно", за да може детето да се изгради като субект. Ние ще се позовем на това, което той пише за "функциите" на бащата и на майката, които са "въплътени" и "уникални", нещо което се противопоставя на идеала и на нормата, включително и на идеала за семейство. Ние ще се опитаме да доловим в практиката това, което действа като "препредаване на едно желание". Това е особено важно в епохата, в която символичният Баща не закриля вече детето от социалния натиск, който оценява и сегрегира /6/, в епохата, в която дискурсът на науката е въвел нови ефекти и в която детето се превръща в стока на пазара.

Ще говорим следователно за мъжете и за жените, за двойките, за семейството, за разнообразни ситуации, в които желанието за дете е вкарано в действие, независимо дали става дума за деца от семейство или за деца в институция, за осиновяване или за настаняване в приемно семейство. Ние ще се поинтересуваме например от асистираните репродуктивни технологии (АРТ): те особено красноречиво поставят въпроса за разделеността между това да искаш и това да желаеш, между секса и възпроизводството, но също както отбелязва Франсоа Ансерме /7/, те "не са нищо друго освен една увеличителна лупа на загадката, която се съдържа за всеки един от родителите в срещата с детето, което са заченали." Ние ще видим как психоаналитичният дикурс, независимо дали е в процеса на аналитичното лечение или по-широко в практиките, осветени от неговата етика, въвежда измерението на едно желание, което е въплътено. Последното не може да бъде сведено до проблемите на "емоционалния дефицит" или на привързаността, нито до целите на превенцията. Той отваря възможността за всеки субект да изгради своята съдба.

Тези Дни на изследователска работа са продължение на предишните от 2011 /Бащите днес/ и 2012 /Да станеш жена, да станеш майка. Въпроси на дъщери/ и ще позволят да се изработи и предаде клиничната работа, която е сложна, богата и разнообразна, която се извършва в различни области, в контекста на България днес.

                                                                                                                                              Ан Лизи

Литература

 1. 1.Eric Laurent, Institution du fantasme, fantasmes de l’institution, Feuillets du Courtil, 4, p. 3. (Institution of the Phantasm, Phantasm of the Institution, http://www.ch-freudien-be.org/Papers/Txt/Laurent-fc4;pdf);

 2. 2.Eric Laurent, Le Nom-du-Père: psychanalyse et démocratie, Cités, 16, Paris, PUF, 2003;

 3. 3.J.-A. Miller, L’Autre sans Autre, présentation du Séminaire VI de Lacan, «Le désir et son interprétation», Athènes mai 2013, en introduction au thème du Congrès de la NLS 2014, «Ce qui ne peut se dire. Réel, fantasme, désir»;

 4. 4.J. Lacan, Le Séminaire Livre XX Encore, (1972-73), Paris, Seuil, 1975. Voir aussi J.-A. Miller, «On love», http://www.lacan.com/symptom/?page_id=263, et la bibliographie des Journées NLS à Sofia l’an dernier (novembre 2012);

 5. 5.J. Lacan, Note sur l’enfant, (1969), Autres écrits, Seuil, 2001;

 6. 6.Gil Caroz, The modern family, http://iclo-nls.org/pdf/;

 7. 7.François Ansermet, Le roman de la congélation, La Cause freudienne, 65, 2005, p. 60.

 

         Библиография

       Източници на български език

 1. Жак-Ален Милер, Критика на „Семейните комплекси” на Жак Лакан, Жак Лакан „Семейните комплекси”, Сиела, София 2008;

 2. Жак Лакан, За Имената-на-Бащата, Сиела, София 2011;

 3. Сборник «Бащите днес», Колекция Фройдистко поле, Сиела, София 2012;

 4. Сборник «Треговата и бащата», Издание на Група Фройдистко поле в България, София 2009;

 5. Даниел Роа, Откъде идват децата, Сборник «Белезите на различието», Издание на френско-българския проект «Да растеш без родители», София 2006;

 6. Филип Лакаде, Да издигнеш баща си и да спасиш майка си, Сборник «Белезите на различието», Издание на френско-българския проект «Да растеш без родители», София 2006;

 7. Сборник «Посрещането на детето», раздел «Семейството като социална структурра, в която се посреща детето»: Филип Лакаде - Детето и семейството като място за посрещането му в света, Даниел Лакаде-Лабро – Семейството – първата структура за посрещане на детето;

 8. Даниел Роа, Пол и род, сборник „Как пораства момичето? Как пораства момчето?”, Френско-български обучителен проект „Да растеш без родители”, София 2004.

 

В електронен вариант, кликвате върху тях.

 1. Жак-Ален Милер, Подобията в отношението между половете

 2. Жак-Ален Милер, Madre Donna

 3. Кати Ланжелес, Антигона или хипотезата за женския свръх-Аз

 4. Зигмунд Фройд, Детето, което бият

 5. Жак Лакан, Бележка за детето

 6. Жак-Ален Милер, За любовта

 7. Ерик Лоран, Името на бащата - психоанализа и демокрация

 8. Жак-Ален Миллер, Медея

 9. Гил Кароз - Съвременното семейство

 10. Ерик Лоран - Институция на фантазма, фантзми на институцията

  

         Такса участие:       при записване до 02.10.2013 – 80 лв.

                                   при записване след 03.10.2013 – 100 лв.

                                   За студенти – 40 лв.

 

За информация и записване: http://sbpl.bg;    e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Тел. за контакт : 0885 362 029

template-joomspirit