XXXVI Семинар на Българско общество за лаканианска психоанализа и Новата лаканианска школа (NLS) - Монтаж и демонтаж на погледа

XXXVI Семинар на Българско общество за лаканианска психоанализа и Новата лаканианска школа (NLS)

Монтаж и демонтаж на погледа

с участието на д-р Патрик Монрибо,

психоаналитик,  психиатър, член на Новата лаканианска школа и на Световната асоциация по психоанализа и на Школата на Фройдистката кауза

13 април 2024 г. от 9.30 до 18.00 часа

София, ул. Раковска 108, зала 3 на Федерация на научно-техническите съюзи в България (ФНТС), само с присъствено участие

Аргумент:

Монтаж и демонтаж на погледа

Лакан добавя погледа към списъка на Фройд с обектите на нагона. Концептуалната трудност се крие във факта, че за Фройд всеки нагонен обект е изгубен обект. Как погледът може да бъде изгубен обект? С други думи, как той е обект, различен от зрението?
Последиците от подобно разделение могат да се видят в клиниката и аналитично лечение. Можем да видим, че погледът може да бъде причина за несъзнавано желание при някои невротици и че той винаги участва в търсенето на върховно наслаждение, поне в случаите, когато не се налага като лошо наслаждение у преследвания субект. Нагонната концепция за погледа не е съвместима с класическия
феноменологичен подход, какъвто използват в изследванията си Сартр или Мерло-Понти. Тази критика обогатява изследванията на Лакан,  който е далеч от всякаква философска загриженост и искаше да изясни мястото на погледа в аналитичната практика.

По тази причина ще следваме пътя му стъпка по стъпка, с червена нишка под формата на въпроси: как погледът се задейства и как се третира той в едно аналитично лечение? Ще илюстрираме това придвижване с няколко клинични винетки, взети от анализа на един обсесивен субект.

ПРОГРАМА

9.00 – 9.30                   Регистрация

9.30 – 9.45                   Въведение от Весела Банова, председател на БОЛП

9.45 – 11.15                 Експозе на Патрик Монрибо – I-ва част

11.15 – 11.30              Пауза

11.30 – 13.30              Експозе на Патрик Монрибо – II-ра част и дискусия

13.30 – 15.00              Обедна почивка

15.00 – 16-00             Дискусия „Функцията на петното“

16.00 – 16.50              Случай, представен от Петя Димитрова

16.50 – 17.10              Пауза

17.10 – 18.00              Случай, представен от Габриела Петкова

 

Участието в семинара е без предварително записване

Такса участие:  70 лв., студенти (до 28 години) 35 лв.

Участието в семинара е само присъствено. Таксата се заплаща на място или с банков превод на сметката на БОЛП, основание за плащане: Участие в семинар

Банка ДСК

IBAN: BG12STSA93000027429825

BIC: STSABGSF

template-joomspirit