Премиера: Écrits - Жак Лакан

„Нека кажем, че в поставянето на основите на общото 
начинание пациентът не е сам в трудността си да плати своя
дял. Аналитикът също трябва да плати:
- да плати с думи несъмнено, ако трансформацията, която те
претърпяват вследствие на аналитичната операция, ги издига до
нивото на техния интерпретативен ефект; 
- но също така да плати и със своята личност, доколкото,
каквато и да е тя, той я предоставя като опора на своеобразните
феномени, които анализата е открила в преноса;
- може ли да забравим, че той трябва да плати с това, което
е същественото в неговите най-интимни схващания, за да се намеси
с действие, което стига до сърцевината на битието (Kern
unseres Wesens, пише Фройд [6]): може ли той да остане сам
извън играта?“
 
Жак Лакан, „Насоката на лечението и принципите на неговата власт“
template-joomspirit