XXXIV семинар на Българско общество за лаканианска психоанализа и Новата лаканианска школа (NLS) - Тревогата: От „човешкия материал“ до първичната материя

XXXIV семинар на Българско общество за лаканианска психоанализа и Новата лаканианска школа (NLS)

В подготовка за Конгреса на НЛШ 2023 „Неудовлетвореност и тревога в клиниката и в цивилизацията“

събота, 22 април 2023 - 10.00–17.00

София, бул. „Мария Луиза“ 58 (http://projectlab.bg) - само с присъствено участие

Тревогата: От „човешкия материал“ до първичната материя

с участието на: Вероник Воруз

Психоаналитик, член на Школата на фройдистката кауза (ECF),  член на Новата лаканианска школа (NLS) и на Световната асоциация по психоанализа (AMP)

Аргумент:

Тревогата е терминът, който Лакан отделя от изолираните от Фройд три препятствия в Задръжка, симптом и страх, за да насочи психоанализата към реалното в човешкия опит – тревогата сигнализира за това, което проваля принципа на удоволствието, т.е. хомеостатичната фикция, и то в трите регистъра – Реално, Символно и Въображаемо. Защо тревогата е така присъстваща при съвременните говор-същества [parlêtres]? Нека си припомним, че още Семинар XVII Опаката страна на психоанализата се вписваше в контекста на констатацията, че през XX век „човешкият материал“ е в излишък – в излишък по отношение на производствените сили, необходими за функционирането на капиталистическата икономика. Именно на тази основа биополитиката на XIX век отстъпва пред биоикономическото управление на човешките маси през XXI век; а дискриминативният критерий вече без всякакво прикритие са парите. Тревогата, че не струваш нищо повече от първична материя – живият човек като източник на богатство – се третира чрез self-а като заместител,  оборудван със средствата, които технонауката продава на висока цена, и облечен в едно тяло-образ, създадено по вкуса на времето. Какво става с бунтовническия потенциал на симптома пред лицето на съвременната тревога?

Вероник Воруз

превод на български език: Теодора Павлова-Кюлар

 

Дисциплината на четене:

Фрагмент 1

„Липсата е радикална, радикална за самото конституиране на субективността такава, каквато ни се разкрива по пътя на аналитичния опит. Бих искал да го изразя в следната формула - веднага щом се знае, щом нещо стигне до знанието, има нещо изгубено, и най-сигурният начин да докоснем това изгубено нещо е да го възприемем като парче тяло.”

Jacques Lacan, Le Séminaire livre X – L’angoisse, p. 158

Jacques Lacan, Anxiety, The Seminar of Jacques Lacan Book X, translated by A. R. Price, p. 134

Фрагмент 2

Тревогата може да бъде преодоляна само когато Другият се е именувал. Любов съществува само към име, както всеки знае от опит... Това е само следа, следа от онова нещо, което се простира от съществуването на а до преминаването му в историята. Това, което прави психоанализата единствено по рода си приключение, е търсенето на agalma в полето на Другия. Няколко пъти съм ви питал какво трябва да е желанието на аналитика, за да бъде възможна работата там, където се опитваме да тласнем нещата отвъд предела на тревогата. Със сигурност е подходящо аналитикът да бъде този, който, колкото и малко, заобиколно някак, някак по ръба, е вкарал желанието си достатъчно в това нередуцируемо а, за да предложи по въпроса за понятието за тревога реална гаранция.”

Jacques Lacan, Le Séminaire livre X – L’angoisse, p. 390

Jacques Lacan, Anxiety, The Seminar of Jacques Lacan Book X, p. 337-8

превод на български език: Ангелина Даскалова

 

ПРОГРАМА

събота, 22 април 2023

 

9.30 – 10.00       Регистрация

10.00 – 10.15     Въведение от Биляна МЕЧКУНОВА, председател на БОЛП

10.15 – 11.15     Дисциплината на четене и дискусия

 Блага БАНОВА – Фрагмент 1

              Елена МЕЧЕВА – Фрагмент 2

11.15 – 11.30     Почивка

11.30 – 13.30     Експозе на Вероник ВОРУЗ и дискусия

13.30 – 15.30     Почивка

15.30 – 17.00      Представяне на случай от Цветелина ИВАНОВА – „Очертания“ и дискусия

Краен срок за записване и заплащане на таксата: 19 април 2023.

Адрес за записване: champfreudienbg@gmail.com

 

Такса участие:  70 лв., студенти (до 28 години) 35 лв.    

Таксата се заплаща по банков път (основание участие семинар БОЛП)

Банкова сметка:  Банка ДСК IBAN: BG12STSA 93000027429825 BIC: STSABGSF

template-joomspirit