XXXIII семинар на Българско общество за лаканианска психоанализа и Новата лаканианска школа (NLS)

 XXXIII семинар на Българско общество за лаканианска психоанализа и Новата лаканианска школа (NLS)

В подготовка за Конгреса на НЛШ 2023 „Неудовлетвореност и тревога в клиниката и в цивилизацията“

събота, 28 януари 2023,   10.00 – 17.00

София, бул. „Мария Луиза“ 58, http://projectlab.bg/

само с присъствено участие

Тялото и неговите „джаджи“

с участието на: Доминик Холвут

психоаналитик – член на Школата (АМЕ) на Фройдистката кауза (ECF),  член на Новата лаканианска школа (NLS) и на Световната асоциация по психоанализа (AMP), директор на Куртил, преподавател в Клиничната секция на Брюксел и Клиничния колеж на Лил

Аргумент:

Във въвеждащия си текст към Конгреса на НЛШ Даниел Роа се позовава на лекцията от 1974 година, озаглавена "Третата“ [La Troisième][1]. Лакан тук представя тялото като част от неудовлетвореността в цивилизацията. Ако няма говорещо същество без тяло, говорещото същество не се свежда до тялото, което има. От друга страна това тяло му е отредено от езика въз основа на установени дискурси.

Ще изследваме съдбата на тялото на говорещото същество, уловено в езика, в епохата на опустошаване на дискурсите от страна на науката, технологиите и социалните мрежи.

 

Дисциплината на четене:

Фрагмент 1

Знакът разрязва плътта, като отнема нейната жизненост и я умъртвява и тогава тялото става отделено от нея. В това разграничаване между тяло и плът, тялото се показва като нещо, което е способно да представлява мястото на Другия на означаващото като една повърхност за вписване.  

Жак-Ален Милер, Несъзнаваното и говорещото тяло, публикация на български език.

 

Фрагмент 2

Фройд е можел да каже, че теорията на нагоните е една митология. Това, което все пак не е мит обаче, това е наслаждението. В седма глава на Die Traumdeutung Фройд нарича психичния апарат една фикция. Това, което не е фикция, е говорещото тяло. Именно в тялото Фройд е намерил принципа на неговата фикция за психичния апарат. Той е конструиран въз основа на рефлексната дъга като процес, който е регулиран по такъв начин, че да поддържа възбудата на най-ниско ниво. Лакан замества този психичен апарат, структуриран през рефлесната дъга, с несъзнаваното, структурирано като език. Не стимул-реакция, а означаващо-означено. Единствено – и това е израз на Лакан, който вече съм подчертал и обяснил – този език е „свободно съчинение, измишльотина на знанието [élucubration de savoir] относно lalangue ([24] Cf.Lacan J., Le Séminaire, livre xx, Encore, op. cit., p. 127), lalangue на говорещото тяло“. Той продължава нататък с това, че несъзнаваното е само по себе си едно свободно съчинение, измишльотина на знанието относно говорещото тяло, по отношение на le parlêtre.

Жак-Ален Милер, Несъзнаваното и говорещото тяло

 

ПРОГРАМА

събота, 28 януари 2023

 

9.30 – 10.00        Регистрация

10.00 – 10.15      Въведение от Биляна МЕЧКУНОВА, председател на БОЛП

10.15 – 11.15      Дисциплината на четене и дискусия

      Габриела ПЕТКОВА – Фрагмент 1

                  Калина ЧИКОВА – Фрагмент 2

11.15 – 11.30      Почивка

11.30 – 13.30      Експозе на Доминик ХОЛВУТ и дискусия

13.30 – 15.30      Почивка

15.30 – 17.00      Представяне на случай от Десислава ПОПОВА и дискусия

 

Краен срок за записване и заплащане на таксата: 25 януари 2023.

Адрес за записване: champfreudienbg@gmail.com

 

Такса участие:  50 лв., студенти (до 28 години) 25 лв.    

Таксата се заплаща по банков път (основание участие семинар БОЛП)

Банкова сметка:  Банка ДСК IBAN: BG12STSA 93000027429825 BIC: STSABGSF


[1]Lacan J., “The Third”, trans. Philip Dravers, The Lacanian Review 7 (2019), p. 104. [translation modified]

  Lacan J., La Troisième ; Miller J.-A., Théorie de lalangue, Paris, Navarin éditeur, 2021, p. 40.

 

template-joomspirit