Представяне на Изпълнителния комитет 2022 – 2024 и Насоки за предстоящата година

Представяне на Изпълнителния комитет 2022 – 2024  и Насоки за предстоящата година

от Даниел Роа, президент на Новата лаканианска школа

Изпълнителен комитет 2022 – 2024

 

Президент: Даниел Роа

Вицепрезидент: Patricia Bosquin-Caroz

Ковчежник: Jean-Luc Monnier 

Секретари:

         - Els Van Compernolle (Kring, Гент)

         - Eleni Koukouli (Hellenic Society, Атина) 

         - Philip Dravers (London Society)

Комитети ad hoc

-  Делегат за картелите: Marina Frangiadaki (Общество „Боромеев възел“, Атина) с Комитет на картелите, състоящ се от: Linda Clarke (ICLO), Mercedes Rouault (NLS Quebec), Markus Zöchmeister (Vienna Initiative);

-  Комитет уебсайт/социални медии, състоящ се от: Pamela King (ECF/NLS), Raphael Montague (ICLO), Christel Van den Eeden and Thomas Van Rumst (Кring) и Peggy Papada (London Society) за социалните медии. 

Допълнително президентът ще ръководи НЛШ – Източно направление заедно с Eve Miller-Rose и Anne Ganivet за Фондация Фройдистко поле и Ruzanna Hakobyan за НЛШ.  

Насоки за предстоящата година: „Да правим Школа“ [Fairecole/School-Making]

Предлагам две оси на работа:

  • В продължение [En extension]: темата на конгреса през 2023 г., който ще се проведе в Париж през май: „Неудовлетвореност и тревога в клиниката и в цивилизацията" [Malaise et angoisse dans la clinique et dans la civilisation/Discontent and Anxiety in the Clinic and in Civilization] е тема, която ще ни позволи да разположим днешната клиника на неудовлетвореността и тревогата в перспективата на една боромеева клиника, която следва отблизо промените в духа на нашата съвременност; да я разположим в чувствителността на времето, в което живеем, по отношение на собственото тяло, подложено както на неограничен нарцисизъм, така и на това да стане отпадък; по отношение на символното, чиято тъкан се разкрива като разкъсана от всички страни, предизвиквайки известна дезориентация, но оставяйки шанс на подобията да заговорят по „верния“ начин; по отношение на реалното, което "се е разбесняло" - войната и нейните ужаси, климатът, вирусите - всички събития, които се налагат на всеки един от нас.

Трябва да помислим и да покажем как тази връзка между клиниката и цивилизацията се осъществява в това да си дадем сметка за тревогата, където може да се разкрие присъствието на обекта, който е заложен и който насочва към едно друго реално – това на наслаждението, специфично за това, че сме говорещи тела. По пътя на обекта, който е и пътят на желанието, психоанализата и психоаналитиците могат да поемат тежестта на задачата.

  • Като намерение [En intension]: да поемем тежестта на задачата, което в една Школа на фройдисткото поле означава да отчетем и да доведем до знание това, което има стойност за нас, казано иначе – означаващите, които ни ориентират и които имат специфична стойност. Има едно означаващо, което през последните години е особено присъстващо в интересите на повечето общества, групи и инициативи, които съставят нашата Школа: това е означаващото „пас“. След като това е бил относително конфиденциален въпрос в продължение на доста години в нашата Школа, въпросът за паса е станал широко споделян, независимо дали в предлаганите дейности или в самите лечения. Това е особено благодарение на голямата достъпност на онези членове на НЛШ, които са Аналитици на Школата (AЕ). 

В Школата на фройдистката кауза (ECF), както знаете, процедурата трябваше да бъде временно спряна, след което Collège de la Passe беше мобилизиран с цел създаването на нов Регламент на Пас-а, който е в развитие. В същото време Жак-Ален Милер публикува сборник със своите първи статии на тази тема от 1977 до 2002 със заглавие „Как приключват анализите – Парадоксите на Пас-а“ [Comment finissent les analyses – Paradoxes de la Passe].  Ние мислим, че тази книга, с текстовете, които я съставят, ни предлага една чудесна възможност да работим заедно по този единствено неповторим, толкова трудно да бъде характеризиран въпрос, който аз на драго сърце ще нарека: „Да правим Школа“ [Faire-École/School-Making].

Членовете на Изпълнителния комитет са изключително заинтригувани да работят по тези две оси с вас. Това е, което ви предлагаме и с тази цел бих искал да акцентирам върху механизмите, които вече използваме:

  1. Семинари „Свързвания“: създадени от нашия колега Гил Кароз, който беше президент, когато аз бях секретар в Изпълнителния комитет; ние ще запазим клиничната част, която позволява да бъдат чувани и да се опознават новите колеги между отделните общества и групи, но другата част, определена като „Да правим Школа“, ще бъде във формата на разговор, който да бъде конструиран заедно с управителния съвет (бюрото) на обществото или групата. Той се основава на глава от сборника на Жак-Ален Милер или на някоя от нашите „съвременни неудовлетворености“.  Тази последна точка ние можем полезно да отнесем към четирите теми от Големия разговор на Школата Едно: Жените и „църквата“ – религията днес; Психиатрията днес; Виртуалната психоанализа – за която Жак-Ален Милер предложи термина „виртуална психотерапия“; Движението woke („будни, осъзнати“) в среща с  психоанализата.

Тази работа от Семинарите „Свързвания“ ще бъде написана и редактирана, предназначена за разпространение чрез NLS Agora.

Доколкото е възможно, ние бихме искали Общите събрания на обществата и групите да се състоят на същия ден, в който са и Семинарите „Свързвания“, особено по време на ротациите в управителните съвети, които следва да бъдат дискутирани с Изпълнителния комитет в подобен дух на разговор. 

  1. Управителните съвети, организационните комитети и тези, които отговарят за тях: те действат като официални представители на групата в страните, в които работят техните членове и те са отговорни за организирането на дейностите на обществото или групата за две години.  Те правят това по разнообразни и изобретателни начини, защото изначално това не е административна задача. Това свидетелства за тяхната грижа, първо и най-вече, да изградят тези условия, правещи възможно обучението на психоаналитици, в директна връзка с Школата, на която са представители в техните групи. Така дейностите са ориентирани от тази главна грижа и това е отговорност, която те споделят с Изпълнителния комитет на Школата за срока на техния мандат. Това също е отговорността на всеки член на НЛШ във всяка група да подкрепя и придружава работата на управителния съвет (бюрото). Неговите членове представляват Школата в обществото или групата; оттук следва важността на ротациите, което е в сърцето на толкова специфичната социална връзка, която съществува между психоаналитиците в нашата Школа. 
  2. Картели: през септември 2022 година каталогът на картелите ще бъде обновен изцяло и ще се свържем с всеки плюс един, за да разберем дали картелът продължава. Новите картели и картелите, насочени към Конгреса, ще бъдат помолени да се регистрират до края на октомври. Каталозите ще бъдат наименовани в съответствие с така наречената „академична година“: Картели 2022 – 2023. Всяка година през септември ще се осъществява това обновяване под ръководството на делегата за картелите - Марина Франгиадаки, заедно с Комитета по картелите. Марина редовно ще свързва делегатите за картелите на всяко общество, група или инициатива, на които благодарим предварително за тяхната работа, която е основополагаща за нашата Школа. Първата среща ще бъде през септември.
  3. Блогът на Конгреса: под ръководството на отговарящата за него Patricia Bosquin-Caroz, той определено ще придобие нова форма, но ще остане чудесен инструмент, който вече е еднa “предизвикана разработка“ [élaboration provoquée] на нивото на Школата. Ние можем и по-добре, особено по отношение на библиографиите и това ще бъде възможност да помолим нашите нови членове и другите да участват в неговото изграждане. Казано по-общо, има огромна полза от предаването в блога на работата, представена от обществата и групите през годината.
  4. Въпроси на Школата [Questions d’École]: нека запазим това конкретно означаващо и този момент - една събота през януари, за да отбележим годината със среща, посветена на настоящите теми на Школата; този работен ден, който със сигурност ще се проведе онлайн, е все още в етап на планиране.  
  5. Една дума за Инициативите. Тъй като съм участвал в продължение на повече от двадесет години в изграждането на Групите на Фройдистко поле в страните от Източна Европа, аз съм особено чувствителен към този момент, когато заедно с нас в качеството ни на посредници, психоанализата с лаканианска ориентация се среща с клинично практикуващи и интелектуалци от нови страни и където тя бива предавана на нови езици. Много общества и групи на НЛШ бяха създадени по този начин, защото някои, които не са просто които и да са, пожелаха тяхното формиране като психоаналитици да бъде поставено на изпитанието да обучават други психоаналитици – едно дълго, интензивно и изискващо формиране. Затова Изпълнителният комитет ще бъде склонен да подкрепя и обръща конкретно внимание на опита на Инициативите и заедно ще намерим начини да акцентираме върху този опит на „раждането на психоанализата“ толкова, колкото те пожелаят.   

 

С благодарности на:

Кристиан Алберти, президент на САП, за нейното доверие

 и колегите от предишния Изпълнителен комитет

 

превод от английски език: Валентина Милчева

редакция от английски и френски език: Биляна Мечкунова

template-joomspirit