Темата за работа на СИЕН България

Общността, която обединява Интердисциплинарния център за детето /СИЕН/ България започна работа по темата „Отчаяни родители – ужасни деца“, по която тази и следващата година ще работи Институтът за детето.

На 19 юни 2021 се сътоя въвеждаща среща на лабораторията „Детето и неговите симптоми“ с участието на Филип Лакаде. Бяха представени два случая, които станаха предмет на коментар и дискусия. Първият случай бе представен от Петя Димитрова, психолог в София: „За едно момче, непрестанното движение и паузите“ и по-точно за едно момче, което е ужасно в дискурса на родителите, а всъщност е отчаяно от своето тяло. Вторият случай бе представен от Милена попова, психолог от Русе, която му е дала заглавието „Защитата „да си лош“. Симеон, който е 9 годишен има проблеми в училище. Той е лош с другите деца, а учителите се оплакват на майката, която е истински отчаяна. В края на дискусията стигнахме до извода, че е много важно за децата да бъдат УЖАСНИ, защото това е средство, което им позволява да търсят изход от онова, което движи и възбужда тяхното тяло.

В заключение на въпроса каква е функцията на тирето в заглавието „Отчаяни родители – ужасни деца“, Филип Лакаде отговори, че тирето ни насочва към недоразумението, което винаги възниква, насочва ни към въпроса за тялото като място за наслаждение ,присъщо на детето, което не може нито да принадлежи на отчаяните родители, нито да принадлежи на ужасното дете. Там е мястото за намесата на аналитика. Това тире има стойност на раздяла.

Предстои втора среща по темата „Отчаяни родители – ужасни деца“ на 16 октомври, отново с Филип Лакаде!

template-joomspirit