XXIX-ти семинар на БОЛП и NLS - „Пас-ът" в нашата Школа, учениeто на аналитиците на Школата (AE)”

XXIX-ти семинар на Българско общество за лаканианска психоанализа и Новата лаканианска школа (NLS)

 

 „Пас-ът в нашата Школа, учениeто на аналитиците на Школата (AE)”

Петък, 2 октомври 2020,  09.00 – 16.30 ч.бул.Мария Луиза 58,  http://projectlab.bg/   

С участието на: Ан Беро

Аналитик на Школата Едно (AE), член на Световната асоциация по психоанализа (AMP), член на Новата лаканианска школа (NLS)и на NLS-Québec, Психоаналитик в Монреал (Канада)

 

 

„От amur1 [(a) стената] на любовта [amour] до несъстоятелността на Другия”

1 Между мъжа и жената,

 Има любов

Между мъжа и любовта,

 Има цял свят.

Между мъжа и света,

 Се издига стена.

Lacan J., Je parle aux murs, Seuil, p. 98.

 

ВАЖНО! КРАЕН СРОК ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ 30 СЕПТЕМВРИ, ПОРАДИ ЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ БРОЙ МЕСТА В ЗАЛАТА

Такса участие семинар:  50 лв., студенти 25 лв.

Таксата се заплаща на място, преди започването на семинара, или по банков път (основание участие семинар)

Банкова сметка: Първа инвестиционна банка IBAN BG 51FINV91501015880014           BIC FINVBGSF

 

 

ПРОГРАМА

 

Петък, 2 октомври 2020

http://projectlab.bg/

09.00 – 09.30  Регистрация

09.30 – 09.45  Въведение от Десислава ИВАНОВА, председател на БОЛП

09.45 – 10.45  Дисциплината на четене и дискусия:

Ангелина Даскалова - Фрагмент 1        

„Опустошението е другата страна на любовта. В зависимост от структурата на не-цялото (pas-tout), партньорът-симптом става партньор-опустошение. Опустошението е връщането на заявката за любов, така както е и симптомът, но със знак на безкрайност, което го разграничава от класическия симптом, винаги локализиран, прост, изброим, разпределим, и чиято структура поради този факт е мъжка (...). От женска страна симптомът е белязан от безкрайността на структурата на не-цялото (pas-tout), откъдето идва и неговата форма на опустошение.

Miller J.-A., L’os d’une cure, Paris, Navarin, 2018, p. 83-84

Биляна МЕЧКУНОВА – Фрагмент 2

Hilflosigkeit” – употребявам термина на Фройд – това на френски се нарича безпомощността [détresse] на субекта. Именно тук е основата на това, което в анализата е било изследвано, изпитвано, разполагано като травматичен опит.”

Lacan J., Séminaire VI Le désir et son interprétation, Paris, La Martiniere, 2013, p.27.

„Поставям въпроса – не трябва ли истинското приключване на анализата, имам предвид тази, която те подготвя да станеш аналитик, да изправи този, който ѝ се е подложил, срещу реалността на човешката ситуация? Точно това е, което във връзка с тревогата Фройд обозначи като нивото, на което се образува нейния сигнал, а именно Hilflosigkeit, безпомощността [détresse] и където човекът в това отношение към самия себе си, каквото е собствената му смърт – но в смисъла, в който ви учих да я отграничавате тази година – не може да очаква помощ от никого."

Lacan J., Séminaire VII L’éthique de la psychanalyse, Paris, Seuil, 1986, p.351.

10.45 – 11.00     Почивка

11.00 – 13.00     Експозе на Ан БЕРО

„От amur [(a) стената] на любовта [amour] до несъстоятелността на Другия”

13.00 – 15.00     Обедна почивка

15.00 – 16.00     „Л. през погледа ми”

Представяне на случай от Валентина МИЛЧЕВА и дискусия

Среща-разговор на членовете и кандидат-членовете на Българско общество за лаканианска психоанализа с Ан Беро, свързана с инициативата на НЛШ – NLS Debate, „Въпроси на Школата”, на тема:

„Формиране на психоаналитик в Школата. Какво е пас? Какви са неговите ефекти?”

17.00 – 18.30 ч.

 

Такса участие семинар:  50 лв., студенти 25 лв.

Таксата се заплаща на място, преди започването на семинара, или по банков път (основание участие семинар)

Банкова сметка: Първа инвестиционна банка IBAN BG 51FINV91501015880014           BIC FINVBGSF

template-joomspirit