ДЕТЕТО И НЕГОВИТЕ СИМПТОМИ - СРЕЩАТА СЪС СЕКСУАЛНОТО: МЕЖДУ РЕАЛНО И ФИКЦИЯ

Тема на 2020

СРЕЩАТА СЪС СЕКСУАЛНОТО: МЕЖДУ РЕАЛНО И ФИКЦИЯ

 

Новите перспективи върху разликата между половете: към сексуацията

Гост – Даниел РОА

Психоаналитик в Бордо, психиатър, член на ECF, NLS, AMP

14 юни 2020, Среща в ZOOM: 17.00 - 19.00

 

Първа част: Четири различни гледни точки за различието между половете

Темата на следващите работни дни на Института за детето през март 2021 ни приканва да създадем едно знание , „което да има тежест по отношение на бързите поврати в клиниката“. Те са особено осезателни в полето на детството и свидетелстват за „континенталния дрейф на нашите убеждения – подобията, които ни поддържат и за нашите навици – наслажденията, които сме приели – дрейф, който създава линии на разлом и зони на разчупване. Различието между половете е името на една от тези специални зони“.

Така започва статията за ориентация на Даниел Роа. Той дава четири гледни точки към въпроса за разликата между половете.  Всеки участник в срещата е поканен да задава въпроси и прави коментари израз/изречение, означаваща от всяка една от тези 4 гледни точки:

 1Ново и уникално: сексуалното създава различието!

 2/ Фалосът: един много специфичен орган

 3/ Пред изпитанието на желанието на Другия

 4/ Как става вписването в дискурса на пола?

Представяме ви аргумента на Института за детето по темата "Разликата между половете". Благодаря на Екатерина Шикерова за превода на аргумента и на Теодора Павлова за редакцията. Припомняме, че темата, която ние избрахме в клиничната лабораторията "Детето и неговитесимптоми" е "Срещата със сексуалното: между реално и фикция" - Линк

Тук ще намерите и двата ориентиращи текста по темата на Института на детето:

Четири гледни точки за различието между половете, Даниел Роа

и

Черната дупка на половото различие, Мари-Елен Брус

template-joomspirit