XXVIII-ми семинар на БОЛП и NLS - Тема на годината: “Тълкуването – от истината към събитието”

XXVIII-ми семинар на Българско общество за лаканианска психоанализа и Новата лаканианска школа (NLS)

Тема на годината - “Тълкуването – от истината към събитието”

XXVIII-ми семинар на       

Българско общество за лаканианска психоанализа

и Новата лаканианска школа (NLS)

Тема на годината: “Тълкуването – от истината към събитието”

 

Петък, 14 февруари 2020

09.00 – 15.00 ч.

Френски институт България

София, пл. Славейков №3

С участието на: Бруно дьо Альо

Психоаналитик , член на Световната асоциация по психоанализа (AMP), Аналитик на школата на фройдистката кауза (AE)

Пътят на едно истинско събуждане за субекта

В учението на Лакан намираме различни определения за интерпретацията. Те имат за цел да разкрият основната празнина в сърцевината на езика.

Интерпретацията по този начин намира различни вариации, които в края на учението на Лакан довеждат до създаването на една интерпретация наобратно!

Работата ми ще има за цел да постави основите на интерпретацията такива, каквито се изграждат в класическото учение на Лакан, за да открием в него необходимостта от една друга интерпретация, интерпретация, появила се в последното му учение, интерпретация, която ще стане причината за едно истинско събуждане за субекта.

Тази дефиниция на интерпретацията, която в крайна сметка означава ефект на реален смисъл, Лакан нарича ново означаващо, „ означаващо, което би имало друга употреба […] означаващо, което би било ново, не само защото така би ималооще едно означаващо, а защото вместо да бъде заразено от съня, това ново означаващо би предизвикало събуждане.“ (Miller J.-A. Le tout dernier Lacan, leçon du 14 mars 2007, inédit)

Бруно дьо Альо

Дисциплината на четене

Фрагмент 1

Въпросът не е в това да знаем дали сесията е дълга или къса, мълчалива или бъбрива. Или сесията е семантично единство, в което S2 поставя акцентвпреработката - налудност в полза на Името-на-Бащата - доста сесии са такива. Или пък аналитичната сесия е едно а-семантичнотоединство, което връща субекта към неяснотата на неговото наслаждение. Това предполага, че преди да бъде затворена, тя трябва да бъде прекъсната.

Изречението е взето от текста на Жак-Ален Милер « L’interprétation à l’envers » в RevuedelaCausefreudiennen° 32

Фрагмент 2

Това показва какво може да бъде мястото на аналитичната интерпретация, по начин, по който тя би се намесила вобратна посокана принципа на удоволствието. Би трябвало дазаявим, в съответствие с това, което Лаканни подсказва, че интерпретацията въвежда невъзможното.

В този фатален нагонен успех - дори сред нещастието, нещо сработва, субектът. Ако приемемнещата по този начин, това има последствия. Ако аналитичната интерпретация е тази, чрез която се гарантира реалното, то тогава тя е от порядъка на формализацията, ако допуснем, че само математическата формализация достига до едно реално. Това именно изследва Лакан.

Изречението е взетоот лекциятана Жак-Ален Милерседми урок « Lafuitedusens  » (24 janvier 1996), публикувана под заглавието « L’apparole» в Revuedelacausefreudienne, n° 34

 

Такса участие:  50 лв., студенти 25 лв.

Таксата се заплаща на място, преди започването на семинара, или по банков път

Банкова сметка: Първа инвестиционна банка / IBAN BG 51FINV91501015880014 /BIC FINVBGSF / основание за плащане – такса семинар

Програма

Френски институт България

София, пл. Славейков №3

София

Петък, 14 февруари 2020

08.45 – 09.00     Регистрация

09.00 – 09.15     Въведение от Десислава Иванова, председател на БОЛП

09.15 – 10.30     Дисциплината на четене и дискусия:

Милена Попова – Фрагмент 1

Жак-Ален Милер « L’interprétation à l’envers » в Revue de la Cause freudiennen° 32

Ангел Ангелов – Фрагмент 2

Жак-Ален Милерседми урок « Lafuitedusens  » (24 janvier 1996), публикувана под заглавието « L’apparole» в Revue de la cause freudienne, n° 34

 

10.30 – 11.00     Почивка

11.00 – 13.00     Експозе на Бруно дьо Альо и дискусия

13.00 – 13.30     Почивка

13.30 – 15.00     Представяне на случай от Живка Петрова - „Кислород” и дискусия

 

Такса участие:  50 лв., студенти 25 лв.

Таксата се заплаща на място, преди започването на семинара, или по банков път

Банкова сметка: Първа инвестиционна банка / IBAN BG 51FINV91501015880014 /BIC FINVBGSF / основание за плащане – такса семинар

template-joomspirit