XXVII-ми семинар на БОЛП и NLS - Въведение във въпроса за тълкуването в перспективата на темата на предстоящия конгрес на Новата лаканианска школа, Гент 2020: “Тълкуването – от истината към събитието”

XXVII-ми семинар на Българско общество за лаканианска психоанализа и Новата лаканианска школа (NLS)

Въведение във въпроса за тълкуването в перспективата на темата на предстоящия конгрес на Новата лаканианска школа, Гент 2020:

“Тълкуването – от истината към събитието”

 

Въведение във въпроса за тълкуването в перспективата на темата на предстоящия конгрес на Новата лаканианска школа, Гент 2020:

“Тълкуването – от истината към събитието”

 

Петък, 4 октомври 2019

09.00 – 15.00 ч.

Френски институт България

София, пл. Славейков №3

 

С участието на:

Д-р Евгений Генчев, психоаналитик, член на НЛС, председател на БОЛП

Десислава Иванова, психоаналитик, член на НЛС, зам. председател на БОЛП

Весела Банова, психоаналитик, член на НЛС, бивш председател на БОЛП

Д-р Биляна Мечкунова, психоаналитик, член на НЛС и на УС на БОЛП

Теодора Павлова, психоаналитик, член на УС на БОЛП

Ангелина Даскалова, психоаналитик, член на УС на БОЛП

 

Аргумент

В своето изявление на председател на НЛШ, насочено към подготовката за Конгреса на НЛШ в Гент 2020, БернарСайнав проследява логиката на избраната тема „Тълкуването – от истината към събитието” като следваща работата по предишните две теми на Конгресите на НЛШ през 2018 и 2019, а именно преноса и несъзнаваното, както и спешността като едно субективно събитие.

Вече имаме на разположение зачетене аргумента на Ерик Лоран, който представя сложността и развитието на психоаналитичното тълкуване при Лакан, което тръгва от Фройдисткото дешифриране и търсене на субективната истина, за да стигне до събитието на тялото в последното учение.

В българския семинар тази година ви предлагаме да пристъпим към подготовката по темата „Тълкуването – от истината към събитието” като поемем по пътя на развитието на тези понятия в учението на Лакан. Ще потърсим възможните отговори на въпроса какво е тълкуването от гледна точка на „Посоката на лечение и силата на неговата власт”, така както Лакан през 1958 г. настоява за следване на една позиция на психоаналитика, която е в посока на несъзнаваното като език, за мястото на означаващите и опасността от затварянето на лечението във въображаемата двойка на психоаналитика и анализанта. Какви са координатите, които Лакан търси, когато тълкува случаи, и как това определя избраната от него посока е един следващ въпрос за изследване.

Защо Лакан обвързва мястото на несъзнаваното с езика, с Другия и как субекта на несъзнаваното се ражда в дискурса? Може ли да говорим за истина и какво означава тя в психоаналитичното лечение, след като субекта си има работа с нагона и поради своята разделеност може да изкаже, да тълкува и да осветли само част от своето същество?

Какъв може да бъде края на една анализа и какъв обрат Лакан прави в своя 11 семинар, обвързвайки предполагаемо знаещия субект, обекта а и желанието на аналитика. Какво е тълкуването към преноса на несъзнаваното и тълкуването, насочено към реалното?

 И следвайки тази линия в опита ни да тълкуваме избрани откъси от текстове на Лакан, къде бихме могли да търсим отговора за важното място на присъствието на тялото в една анализа, за събитието на тялото като обект на тълкуване, тръгвайки от субекта, който е продукт на езика, дешифрирането на знанието ипромяната на статута на тълкуването, насочена към наслаждениетоотвъд смисъла?

Десислава Иванова

Източници:

1.”Interpretation: FromTruth to Event”byÉricLaurent

http://sbpl.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=255:kongres-na-novata-lakanianska-shkola-nls-2020-gent-belgiya&catid=25&Itemid=161&lang=bg

2. Изявление на Бернар Сайнав в подготовка на Конгреса в Гент, 2020 http://sbpl.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=257:talkuvaneto-ot-istinata-kam-sabitieto-izyavlenie-na-bernar-seinav&catid=25&Itemid=161&lang=bg

3. „The Direction of the Treatment and the Principles of Its Power” (1958); ), Lacan, J., ÉcritsTheFirstCompleteEditioninEnglish, tr. B. Fink, Routledge, London, 2006;

4. Lacan, J., « Positiondel’Inconscient » (1964), Écrits, Seuil, Paris, 1966/« Position of the Unconscious » (1964), Lacan, J., ÉcritsTheFirstCompleteEditioninEnglish, tr. B. Fink, Routledge, London, 2006;

5. Lacan, J., “The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis” Edited by Jacque-Alain Miller, tr. Alan Sheridan, London Vintage 1998

6. Lacan, J.,The Third,  Lacanian Review 07/Spring, Get Real

 

Програма

Петък, 4 октомври 2019 г., Френски Институт – София, от 09.00 до 15.00 часа

08.45 – 09.00  Регистрация

09.00 – 9.30  Въведение от д-р Евгений Генчев и представяне на аргумента на Ерик Лоран към подготовката на Конгреса на НЛШ в Гент, 2020

9.30 – 11.00  Тълкуването, разгледано в развитието на учението на Лакан – от несъзнаваното като език, преносното несъзнавано към реалното – Десислава Иванова;

Лаканианското тълкуване в „Посоките на лечение и принципите на неговата власт”,1958 Лакан, Ръкописи – Ангелина Даскалова и Биляна Мечкунова

11.00 – 11.30 – Почивка

11.30 – 13.00 – Несъзнаваното, преноса и тълкуването, разделеният субект, обекта а и онова, което не може да се изкаже

Теодора Павлова и Весела Банова

13.00 – 13.30 – Почивка

13.30 – 15.00 – Тълкуването отвъд смисъла и реалното, насочено към събитието на тялото

Евгений Генчев

Новини от състоялото се на 29 септември първо събитие в Гент – Паса в нашата Школа

Биляна Мечкунова

Такса участие:  50 лв., студенти 25 лв.

 

Таксата се заплаща на място, преди започването на семинара, или по банков път, след заявка на електронния адрес на БОЛП

Банкова сметка:

Първа инвестиционна банка

IBAN BG 51FINV91501015880014

BIC FINVBGSF / основание за плащане – такса семинар

 

template-joomspirit