СИЕН България

Новини

СИЕН България

По време на ПИПОЛ 9 /13 юли 2019/ се състоя международна среща на мрежите „Детство” към „Фройдстко поле” под председателството на Ев Милер-Роз.  На тази среща, освен отговорниците на Интердисциплинарния център за детето /СИЕН/ и на СЕРЕДА от Латинска Америка и Европа, бяха поканени и присъстваха Доминик Лоран /председател и ковчежник на Световната асоциация по психоанализа/, Ив Вандервекен /Директор на Пипол 9/, Анджелина Харари.  На тази среща Ев Милер представи официално СИЕН България и даде думата на Весела Банова да разкаже за работата на СИЕН в България през последните 20 години.

Първата лаборатория на СИЕН в България е „Да растеш без родители/ /1998-2004/, последвана от „Детето и неговите симптоми“ /от 2005 до 2009 с партньори психоаналитици от Бордо, от 2010 до 2016 – в партньорство с медико-педагогическия институт Куртил, Белгия/ и от 2017 досега /2019/ изцяло българска лаборатория на СИЕН с подкрепата на БОЛП. Весела Банова представи и „Училищната лаборатория“ на СИЕН в София, която функционира от две години. Това многогодишно развитие на Интердисциплинарния център за детето в България доведе до неговото приемане като самостоятелна и функционираща група в мрежата на всички организации, свързани с детето под шапката на „Фройдистко поле”. Решението за номинирането на СИЕН България е взето по време на годишното събрание на СИЕН на 16 юни 2019 след дискусия под мотото „Подкрепата за България“: „Връзката между СИЕН Франция и СИЕН България е важна. Отвъд побратимяването между двете страни, е иницииран проект СИЕН България. Подкрепата на СИЕН Франция би могла да засяга специфични срещи с колеги в Европа. СИЕН Франция може да подкрепя инциативи във връзка с обмен, иницииран от специфични заявки, направени към Фондация „Фройдистко поле” или към СИЕН. Следователно по-скоро една специфична линия „подкрепа за България“, би било по-точно, ако се запише „действие или подкрепа на СИЕН в Европа“. Това е признание и голям успех за „Фройдистко поле” в България и за разпространението на лаканианската психоанализа у нас.

Даниел Роа, в качеството си на президент на „Института за детето” обяви темата, по която всички организации, свързани с детето под шапката на „Фройдистко поле”,  ще работят през следващите две години: „Разликата между половете“.

template-joomspirit