XXVI-ти семинар на Българско общество за лаканианска психоанализа и Новата лаканианска школа (NLS) - URGENCE¡ URGENT! СПЕШНОСТ!

XXVI-ти семинар на Българско общество за лаканианска психоанализа и Новата лаканианска школа (NLS)

 

URGENCE¡URGENT!    СПЕШНОСТ!

 

 

Събота, 18 май 2019 г.

бул.Мария Луиза 58, Зала Европа -  http://projectlab.bg/

С участието на:  Александър Стивънс

Психиатър и психоаналитик в Брюксел и Париж , член на Новата Лаканианска Школа, на Школата на фройдистката кауза и на Световната Асоциация по Психоанализа, обучител в Клиничната секция на Брюксел

Различните видове спешност

Спешността при Лакан се разграничава от всякаква форма на въображаемо нетърпение. Това е най-напред бързането, което е в основата на акта и на конституирането на субекта. Това е също субективната спешност, която кара разделения субект да започне анализа. И още, това, което Фройд нарича „die Not des Lebens”, спешността на живота, тоест порива на нагона, от който субектът се мъчи да се защити. И накрая, това е задоволяването, търсено в спешността. Ще проследим този очертан от учението на Лакан път.

Александър Стивънс

Дисциплината на четене: 

Фрагмент 1

„Думата спешност се появява също и когато Лакан припомня въпроса за аналитичното формиране в един текст от 1966 г. – „Най-накрая за субекта, за когото става въпрос”, поместен в Ръкописите и съставляващ встъпление към неговото „Предложение от 9 октомври 1967 г. за психоаналитика на Школата”. Нека не приемаме като случайност, че отново откриваме припомнянето за спешността в края на този текст, посветен на дидактичната психоанализа като условие за формирането: „Най-малкото сега ще можем да се задоволим с това, че докато следата на въведеното от нас съществува, ще има психоаналитик, за да отговаря на определени субективни спешности, ако да ги квалифицираме с определителен член щеше да е да кажем прекалено много, или още повече – да желаем прекалено много.”[1]

Оставям настрана въпроса защо не казва психоаналитици, а психоаналитик, за да подчертая, че думата спешност, в случая субективни спешности, има стойността на колофон в този текст. Тя утвърждава, че действително става въпрос за психоаналитичната функция и за нейното основно отношение към спешността още преди началото на анализата, тоест с появата на това, което прави дупка като травматизъм.”

Жак-Ален Милер, „Реалното несъзнавано” (текстът е част от курса на Милер „Най-последния Лакан“, изнесен през 2006-2007 учебна година и публикуван на френски и английски език в The Lacanian Review, issue 6, November 2018, стр.28-44).

Фрагмент 2

 „Това, което има в das Ding, е истинската тайна. Тъй като в този принцип на реалността, чийто парадокс Лефевр-Поналис ви показа последния път, има тайна. Ако Фройд говори за принцип на реалността, то е за да ни го покаже от неговата винаги осуетена страна, неуспяващ да се наложи освен маргинално и посредством известен натиск, за който бихме могли да кажем, ако нещата не отиваха безкрайно по-далеч, че е това, което Фройд нарича в немския текст нежизнени нужди, както често казваме, за да подчертаем ролята на вторичния процес, а die Not des Lebens. Безкрайно по-силен израз. Нещо, което иска. Нуждата, а не нуждите. Натискът, спешността. Състоянието на Not е състояние на спешност на живота.“

Жак Лакан, Семинарът, Книга VII, „Етиката на психоанализата”, Seuil, Paris, 1986, стр. 58 от френското издание

 

Програма

бул.Мария Луиза 58, Зала Европа  -  http://projectlab.bg/ 

София

 

Събота, 18 май 2019 г.

09.00 – 09.30     Регистрация

09.30 – 09.45     Въведение от д-р Евгений Генчев, председател на БОЛП

09.45 – 10.45     Дисциплината на четене и дискусия:

Калина Чикова –Фрагмент 1          

Жак-Ален Милер, „Реалното несъзнавано”,The Lacanian Review, issue 6, November 2018, стр.28-44.

Петя Петрова– Фрагмент 2

Жак Лакан, Семинарът, Книга VII, „Етиката на психоанализата”, Seuil, Paris, 1986, стр. 58 от френското издание.

10.45 – 11.00     Почивка

11.00 – 13.00     Експозе на Александър Стивънс

13.00 – 15.00     Обедна почивка

15.00 – 16.00     Представяне на случай от Рая Венциславова и дискусия

Среща-разговор на членовете и кандидат-членовете на Българско общество за лаканианска психоанализа с Александър Стивънс, свързана с инициативата на НЛШ – NLS Debate, „Въпроси на Школата”, на тема:

„Какво е формиране на психоаналитик в Школата”

16.30 – 18.00 ч.

Такса участие семинар:  50 лв., студенти 25 лв.

Таксата се заплаща на място, преди започването на семинара, или по банков път

Банкова сметка: Първа инвестиционна банка IBAN BG 51FINV91501015880014           BIC FINVBGSF

 основание за плащане – такса семинар

 


[1]Lacan J., « Du sujet enfin en question » [1966], Ecrits, Seuil, Paris, 1966, p.236 / Jacques Lacan, « On the Subject  Who Is Finally in Question », Ecrits, trans. B. Fink (New York/London : Norton, 2006), 189-196.

template-joomspirit