XXIII семинар на Българско общество за лаканианска психоанализа и Новата лаканианска школа (NLS) НАЙ-ПОСЛЕДНОТО УЧЕНИЕ НА ЛАКАН – ПРИКЛЮЧВАНЕ ИЛИ РЕВОЛЮЦИЯ

XXIII семинар на

Българско общество за лаканианска психоанализа

и Новата лаканианска школа (NLS)

 

 

НАЙ-ПОСЛЕДНОТО УЧЕНИЕ НА ЛАКАН – ПРИКЛЮЧВАНЕ ИЛИ РЕВОЛЮЦИЯ

Д-р Евгений Генчев

 

Петък, 28 септември 2018 - Френски институт България, София, пл. Славейков №3, 9.00 – 15.00

АРГУМЕНТ

Така нареченото от Жак-Ален Милер „Най-последно учение на Лакан“ или “Най-последният Лакан – НПЛ” (Le tout dernier Lacan – TDL), на което той посвещава курса си през 2006-2007 година, включва времето на последните два негови семинара: 24-ти “L’insu que sait de l’une-bévue s’aile à mourre” (1976-1977) и 25-ти „Моментът да приключиш“ (1997-1998). Веднага след семинар 23 „Синтомът“, той написва и публикува един кратък предговор към английското издание на Семинар 11, който бележи началото на това най-последно негово учение. Тази последна публикация на Лакан (включена в книгата „Други ръкописи“) Милер нарича l'esp d'un laps по израза, с който Лакан започва предговора: „Когато l'esp d'un laps [пространството на един лапсус] няма никакъв достъп до смисъл (или интерпретация), само тогава сме сигурни, че сме в несъзнаваното“.

На пръв поглед, както казва Милер в курса си, бихме могли да си помислим, че няма нищо изненадващо, тъй като Лакан винаги е подчертавал важността на отвъд смисъла. Тази фраза обаче е много изненадваща, според Милер, защото обявява кардинално разделяне между функциите несъзнавано и интерпретация. Да, тук Лакан говори за несъзнаваното като функция. Това е точно обратната теза на семинар 6, където се казва, че „несъзнаваното желание е неговата интерпретация“. Това бележи момента на преход от „преносното несъзнавано“ към „реалното несъзнавано“, който започва още със семинар 23, където означаващото S1 вече не представлява субекта за друго означаващо, не представлява нищо. Реалното несъзнавано има отношение към дупката, както преносното несъзнавано към Предполагаемо знаещия субект.

 

РЕАЛНО НЕСЪЗНАВАНО              |       ПРЕНОСНО НЕСЪЗНАВАНО

ДУПКА                                       |       ПРЕДПОЛАГАЕМО ЗНАЕЩ СУБЕКТ

 

Тази дупка в езика, в знанието, е реалното – това, което занимава Лакан в най-последното му учение. Тъй като реалното е невъзможно да бъде символизирано, той въвежда и манипулира с геометричната фигура на тор-а:

В коментарите си на предговора към английското издание на Семинар 11 Милер отбелязва значението на означаващото спешност, което е и заглавието на следващия конгрес на НЛШ. Това понятие в НПЛ е разтълкувано от Милер във връзка с дупката, тоест с възникването на това, което прави дупка.

Но да се върнем към въпроса на този семинар. Какво е НПЛ – приключване или революция? В 17-ти семинар „Опакото на психоанализата“, в разгара на политическите дебати в обществото след събитията от 68-ма година, Лакан обръща внимание на двузначността на думата революция, която има и значение на оборот, тоест на връщане в изходна точка. В тази връзка Милер открива едно връщане в НПЛ към някои от първите му разсъждения, а именно в статията му „Логическото време и утвърждаването на една предварителна сигурност. Един  нов софизъм“, написана според Милер по време на Втората световна война, както и във „Функция и поле на речта и на езика в психоанализата“. Двете статии са включени в „Ръкописите“ на Лакан.

Д-р Евгений Генчев

Дисциплината на четене:

Фрагмент 1

„За да се отлюспи въображаемото е достатъчно да го редуцираме до фантазма.“ (Семинар 24 - Моментът да приключиш)

Заедно с „Под въздействието на съмнението, което отлюспва субективната сигурност на момента да приключиш, ето че тук се кондензира като едно ядро в интервала на първото отложено движение и което проявява за субекта неговото ограничение във времето да разбереш, където е минал… момента да разбереш и се е върнал момента да приключиш.“ – в „Логическото време и утвърждаването на една предварителна сигурност. Един  нов софизъм“(Ръкописи – 209 стр. от френското издание)

 

Фрагмент 2

„Светът на думите е, който създава света на нещата, изначално объркани в тук и сега на всичко, което предстои, давайки конкретното битие на неговата същност и неговото място навсякъде на това, което е извечно: (цитат на Тукидид на гръцки, който означава нещо като извечнаагалма).“- във „Функция и поле на речта и на езика в психоанализата“ („Ръкописи“ – цитатът се намира в краяна стр. 276 от френското издание и за съжаление е пропусната в предварителния превод на български от Красимир Кавалджиев)

 

Двете изречения трябва да бъдат разглеждани в контекста на коментара им в последната 27-ма лекция на курса на Милер: НПЛ – Разработка върху времето.

 

ИЗТОЧНИЦИ

Жак Лакан, Семинар 24, l’insuquesaitdel’une-bévues’aile à mourre” (1976-1977), непубликуван.

Жак Лакан, Семинар 25, Моментът да приключиш (1977-1978), непубликуван.

Жак Лакан, Предговор към английското издание на Семинар 11-ти, Autresécrits („Други ръкописи“), 1976.

Жак Лакан, Логическото време и утвърждаването на една предварителна сигурност. Един  нов софизъм, 1945, Écrits.

Жак Лакан, Функция и поле на речта и на езика в психоанализата, 1953, Écrits.

Жак-Ален Милер, Най-последния Лакан, Курс (2006-2007).

 

Такса участие:  40 лв., студенти 20 лв.

 

Програма

на ХIX-тисеминар на Българско oбщество за лаканианска психоанализа и Новата лаканианска школа

Петък, 27 октомври 2017 г., Френски Институт – София, от 09.00 до 15.00 часа

08.45 – 09.00     Регистрация

09.00 – 10.30     Въведение д-р Евгений Генчев

Водещ на Дисциплината на четене и дискусията Весела Банова

Дисциплината на четене и дискусия:

Десислава Иванова - Фрагмент 1

„ За да се отлюспи въображаемото е достатъчно да го редуцираме до фантазма.“ (Семинар 24 - Моментът да приключиш)

Заедно с „Под въздействието на съмнението, което отлюспва субективната сигурност на момента да приключиш, ето че тук се кондензира като едно ядро в интервала на първото отложено движение и което проявява за субекта неговото ограничение във времето да разбереш, където е минал… момента да разбереш и се е върнал момента да приключиш.“ – в „Логическото време и утвърждаването на една предварителна сигурност. Един  нов софизъм“(Ръкописи – 209 стр. от френското издание)

Ангелина Даскалова - Фрагмент 2

„Светът на думите е, който създава света на нещата, изначално объркани в тук и сега на всичко, което предстои, давайки конкретното битие на неговата същност и неговото място навсякъде на това, което е извечно: (цитат на Тукидид на гръцки, който означава нещо като извечнаагалма).“- във „Функция и поле на речта и на езика в психоанализата“ („Ръкописи“ – цитатът се намира в краяна стр. 276 от френското издание и за съжаление е пропусната в предварителния превод на български от Красимир Кавалджиев)

10.30 – 11.00     Почивка

11.00 – 13.00     Най-последното учение на Лакан – Приключване или революция – експозе на д-р Евгений Генчев

Водещ на дискусията: Весела Банова

13.00 – 13.30     Почивка

13.30 – 15.00     Теодора Павлова - Представяне на случай от практиката в Психоаналитичен център за консултации и лечение, Страсбург

Дискутант д-р Биляна Мечкунова

Такса участие:  40 лв., студенти 20 лв.

 

Таксата се заплаща на място, преди започването на семинара, или по банков път, след заявка на електронния адрес на БОЛП

Банкова сметка:

Първа инвестиционна банка

IBAN BG 51FINV91501015880014

BIC FINVBGSF / основание за плащане – такса семинар

template-joomspirit