XXI семинар на Българско общество за лаканианска психоанализа и Новата лаканианска школа (NLS) - Преносната любов и желанието на аналитика

XXI семинар на Българско общество за лаканианска психоанализа и Новата лаканианска школа (NLS)

Преносът във всички негови състояния: див, политически, психоаналитичен

«Преносната любов и желанието на аналитика »

 

Петък, 20 април 2018 г., Френски институт България - София, пл. Славейков №3

С участието на:

Марина ФРАНГИАДАКИ

Психоаналитик в Атина и Крит, член на Школата на фройдистката кауза, на Новата лаканианска школаи на Световната асоциация по психоанализа

 

Аргумент

Една анализа не може да се прави in absentia или in effigie[в отсъствие или мислено]казва Фройд в своя текст „За динамиката на пренасянето“. И ако Фройд квалифицира преноса като „истинска любов“, той също така подчертава измерението на измама, който той съдържа в себе си.

За Лакан преносната любов се свърза с въпроса за знанието. Субектът обича този у когото предполага знание и на когото следователно приписва агалматично място.

Преносната любов, необходима за развитието на лечението, представлява в същото време и негово препятствие със своята страна на съпротива и на затваряне на несъзнаваното като следствие.

Зад любовта в нейното преносно измерение е необходим логичният оператор на желанието на аналитика, за да може лечението да напредне.

Последната част на XI-ти семинар на Жак Лакан – Четирите основни понятия на психоанализата, озаглавени от Ж.А. Милер Полето на Другия и връщане върху преноса – ще е нашият компас в осветяването на тази точка.

Марина Франгиадаки

 

 

Програма

Петък, 20 април 2018 г., Френски Институт – София, от 09.00 до 15.00 часа

08.45 – 09.00 – Регистрация

09.00 – 09.15 – Въведение от д-р Евгений Генчев, председател на БОЛП

09.15 – 10.30–Дисциплината на четене и дискусия:             

Екатерина Шикерова - Фрагмент 1

„Необходимо е в такъв случай да посочим тук това…., че нищо не може да бъде достигнато in absentia, in effigie... Субектът, като подчинен на желанието на аналитика, желае да го измами за това подчинение, търсейки да бъде обичан от него, предлагайки сам тази съществена фалшивост, каквато е любовта.  Ефектът на преноса е този ефект на измама, доколкото той се повтаря в този момент, тук и сега…

Именно затова зад любовта, наречена преносна, можем да кажем, че това, което съществува, е потвърждението на връзката на желанието на аналитика с желанието на пациента.

Jacques LACAN, Le Séminaire, livreXI, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse [1964], texte établi par Jacques-Alain Miller, Paris, Seuil, coll. Champfreudien, 1973, p. 229.

 

Ралица Драндарова - Фрагмент 2

„На това място на среща е очакван аналитикът. Доколкото аналитикът е предполагаемо знаещ, той също така е предполагаемо в търсене на несъзнаваното желание… Желанието е оста, опората, дръжката, чукът, благодарение на което се прилага елемента сила, инерцията, която съществува зад всичко, което първоначално се формулира като заявка/искане в дискурса на пациента, а именно преносът…

Това отношение е вътрешно. Желанието на човека - това е желанието на Другия…

Тъй като аналитичният опит ни показва, че желанието на субекта се конституира от това да наблюдава играта на цяла една верига на нивото на желанието на Другия.

Jacques LACAN, LeSéminaire, livre XI, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse [1964], texte établi par Jacques-Alain Miller, Paris, Seuil, coll. Champ freudien, 1973, p. 213.

10.30 – 11.00 – Почивка

11.00 – 13.00 Експозе на Марина Франгиадаки и дискусия

13.00 – 13.30 – Почивка

13.30 – 15.00 - Представяне на случай от Петя Петрова - „Калина или какво е „отпадналост“” и дискусия

 

Такса участие:  40 лв., студенти 20 лв.

Таксата се заплаща на място, преди започването на семинара, или по банков път, след заявка на електронния адрес на БОЛП

Банкова сметка:

Първа инвестиционна банка

IBAN BG 51FINV91501015880014

BIC FINVBGSF / основание за плащане – такса семинар

template-joomspirit