XX-ти семинар на Българско общество за лаканианска психоанализа и Новата лаканианска школа (NLS) Преносът във всички негови състояния: див, политически, психоаналитичен

                                                     

XX-ти семинар на Българско общество за лаканианска психоанализа и Новата лаканианска школа (NLS)

 

Преносът във всички негови състояния: див, политически, психоаналитичен

Петък, 16 март 2018 г., Есенс център, Ул. «6-ти септември» n°37

С участието на Филип Буийо

Психоаналитик, член на Школата на фройдистката кауза, терапевтичен директор в Куртил и преподавател в Клиничната секция в Брюксел

"Една диалектика, една пулсация"

Ще коментираме параграфа от аргумента на Лилия Мажуб, озаглавен "Една диалектика".

Този параграф представя по един кондензиран начин две парадигми на преноса, едновременно много различни и много важни в учението на Жак Лакан.

Там, където Фройд говори за "динамика", Лакан въвежда "диалектиката" на разбулване на истината за преноса, но не спира до там, възобновявайки изцяло това основно понятие, тръгвайки от времевата пулсация на несъзнаваното.

Това ще ни позволи да разгледаме най-вече първите изречения от параграфа по отношение на влизането в анализа: " фактът, че един пациент говори и асоциира свободно още в първите срещи, не дава сам по себе си никаква индикация за състоянието на преноса".

По същия начин заявката за анализа трябва да се координира с едно отвъд, което Жак-Ален Милер нарича "спешността на задоволяването", чиято важност става въпрос да разпознаем в предварителните срещи.

 

Такса участие:  40 лв., студенти 20 лв.

 

Програма

Петък, 16 март 2018 г.

09.30 – 09.45     Регистрация

09.45 – 10.00     Въведение от д-р Евгений Генчев, председател на БОЛП

10.00 – 11.00     Дисциплината на четене и дискусия:

Веселин Сомлев - Фрагмент 1

„Ние трябва обаче да поставим агресивността на субекта от нашата страна, тъй като тези намерения, както знаем, образуват негативния пренос, който е началният възел на аналитичната драма.

Този феномен представлява при пациента въображаемия пренос върху нашата личност на едно от повече или по-малко архаичните имаго-та, което чрез един ефект на символна субдукция понижава, отклонява или задържа цикъла на такова поведение, което чрезедин инцидент на изтласкванее изключило от контрола на аз-а такава функция или сегмент на тялото, което чрез едно действие на идентификация е дало формата на такава инстанция на личността.

Можем да видим, че най-случайният претекст е достатъчен, за да провокира агресивното намерение, което реактуализираимагото, трайно останало в плана на символната свръхдетерминация, която наричаме несъзнаваното на субекта, с неговиянарочен/съзнаван корелат“ /работен превод/

(Жак Лакан, Агресивността в психоанализата, в: Ръкописите, стр. 107-108 от френското издание)

 

Живка Петрова – Представяне на случая Дора на Фройд

( З. Фройд, „5-те случая“, Дора – фрагмент от анализата на един случай на хистерия, София, Стигмати, 2010).

11.00 – 11.30     Почивка

11.30 – 13.30     Експозе на Филип Буийо и дискусия

13.00 – 15.30     Обедна почивка

15.30 – 17.00     „Неизвестно“  - представяне на случай от Цветелина Иванова и дискусия

 

Такса участие:  40 лв., студенти 20 лв.

Таксата се заплаща на място, преди започването на семинара, или по банков път, след заявка на електронния адрес на БОЛП

Банкова сметка:

Първа инвестиционна банка IBAN BG 51FINV91501015880014

BIC FINVBGSF / основание за плащане – такса семинар

 

[1] Л. Мажуб, Аргумент за предстоящия конгрес на НЛС: http://sbpl.bg/images/files/argument.pdf

[2]J.-A. Miller, L'orientationlacanienne, III. 9, cours n°6-10 janvier 2007, p. 4

template-joomspirit