XIX-ти семинар на Българско общество за лаканианска психоанализа и Новата лаканианска школа (NLS)

XIX-ти семинар на Българско общество за лаканианска психоанализа и Новата лаканианска школа (NLS)

Въведение във въпроса за преноса в перспективата на темата на предстоящия конгрес на

Новата лаканианска школа 
“Преносът във всички негови състояния: див, политически, психоаналитичен”


Петък, 27 октомври 2017 г.   Френски институт България    София, пл. Славейков №3
 

С участието на:
Д-р Евгений Генчев, психоаналитик, член на НЛС, председател на БОЛП
Весела Банова, психоаналитик, член на НЛС, бивш председател на БОЛП
Десислава Иванова, психоаналитик, член на НЛС, зам. председател на БОЛП
Д-р Биляна Мечкунова, психоаналитик, член на НЛС и на УС на БОЛП
Теодора Павлова, психоаналитик, член на УС на БОЛП
Ангелина Даскалова, психоаналитик, член на УС на БОЛП

Такса участие: 40 лв., студенти 20 лв.

 

Програма

Петък, 27 октомври 2017 г., Френски Институт – София, от 09.00 до 15.00 часа

08.45 – 09.00 – Регистрация
09.00 – 10.00 – Въведение от д-р Евгений Генчев и Весела Банова
10.00 – 11.00 –Дисциплината на четене и дискусия: 
Теодора Павлова - Фрагмент 1
„Предполагаемо знаещият субект е за нас главната ос, от която се артикулира всичко, което се отнася до преноса. (...) Виждаме, че ако анализата се състои в поддържането на една ситуация, договорена от двама партньори, поставени в нея като анализант и психоаналитик, тя не би могла да се развие, освен с цената на съставящия трети елемент, който е означаващото, въведено в дискурса, който се основава на него, и което има име: предполагаемо знаещият субект, образуване не от измама, а от [златна]жилка, като откъснато от анализанта.“ /работен превод/
Jacques LACAN, Propositiondu 9 Octobre 1967 surlepsychanalystedel’école, AutresEcrits, Seuil , Avril 2001, p. 248-249.
11.00 – 11.30 – Почивка
11.30 – 13.00 – Дисциплината на четене и дискусия:
Десислава Иванова, Биляна Мечкунова, Ангелина Даскалова - Фрагмент 2
„Първоначалният въпрос за всеки субект е от къде той се ориентира, за да се адресира към предполагаемо знаещия субект. Всеки път когато тази функция може да бъде въплътена за субекта в който и да било, аналитик или не, следва от определението, което току-що ви дадох, че преносът е вече създаден.“
Jacques LACAN, LeSéminaire, livreXI, Lesquatreconceptsfondamentauxdelapsychanalyse[1964], texteétabliparJacques-AlainMiller, Paris, Seuil, coll. Champfreudien, 1973, p. 211.

13.00 – 13.30 – Почивка
13.30 – 15.00 - Представяне на случай от Албена Венкова и дискусия: „Да имам мъж“
Такса участие: 40 лв., студенти20 лв.

Таксата се заплаща на място, преди започването на семинара, или по банков път, след заявка на електронния адрес на БОЛП
Банкова сметка:
Първа инвестиционна банка
IBAN BG 51FINV91501015880014
BIC FINVBGSF / основание за плащане – такса семинар

template-joomspirit