(FR) (EN) Доклад на НЛШ - 2016

Посещения: 2229

 

 

 

Доклад на НЛШ - 2016

Докладът е представен и гласуван на общото събрание на NLS в Дъблин - 2016 г.