Filtre
 • Клинично ателие – Пловдив 2020

  Клинично ателие – Пловдив 2020

  Предстои провеждането на първата среща на Клинично ателие – Пловдив, което се организира с подкрепата на Българско общество за лаканинаска психоанализа. Лаканианската общност в град Пловдив от 2012-та година до сега извървя дълъг и последователен път в своето психоаналитично развитие. В следствие на личната анализа, участие в картели, семинари и клиничните работни дни на Българско общество за лаканинаска психоанализа нашите колеги откриха, че наред с различните си желания имат едно общо и то е да обсъждат опит от клиничната си практика. Така се се роди идеята да бъде организирано Клинично ателие - Пловдив, което е продължение на психоаналитичното развитие на колегите ни с лаканианска ориентация в Пловдив и е разпознато като дейност на БОЛП.

 • Клинично ателие 2019 – 2020, Втори семестър, София

  Клиничното ателие на Българското общество за лаканианска психоанализа е пространство за клинично обсъждане, теоретично ориентирано от лаканианската психоанализа, на  предварително подготвени за представяне случаи от психотерапевтичната практика на широк кръг от специалисти.

 • Клинично ателие 2020 – 2021, Първи семестър, София

  Клиничното ателие на Българското общество за лаканианска психоанализа е пространство за клинично обсъждане, теоретично ориентирано от лаканианската психоанализа, на  предварително подготвени за представяне случаи от психотерапевтичната практика на широк кръг от специалисти. Първият семестър на Клиничното ателие през учебната 2020 – 2021 година ще започне през месец септември. Поради развиващата се с всеки един ден епидемиологична ситуация и за да се съобразим с препоръчваните мерки  и едновременно с това да не прекъсваме възможността за клинично обсъждане, решихме да проведем следващите две срещи на Клиничното ателие 2020/2021 - първи семестър онлайн, в ZOOM.

template-joomspirit