Филтър
 • XVI-ти семинар на БОЛП и НЛШ (NLS) - Фройдовото несъзнавано и нашето

  XVI-ти семинар на
  Българско Общество за Лаканианска Психоанализа
  и Новата Лаканианска Школа (NLS)
  Фройдовото несъзнавано и нашето


  Петък, 27 януари 2017 г. Френски институт България София, пл. Славейков №3
  С участието на Бернар СЕЙНАВ,


  Психоаналитик. Заместник - председател на Новата Лаканианска Школа. Преподавател в клиничната секция на Лил
   

  Аргумент
  Каня ви да прочетете внимателно II и III урок от Семинар XI, Четирите основни понятия на психоанализата. Този Семинар, и ние знаем причините за това, представлява епистемичен разрез в неговото учение. В него Лакан отново се връща към основните (фундаменталните) понятия на психоанализата през призмата на два нови термина, които той добавя към четирите фройдови понятия – субектът и реалното, – което значително преобръща понятието за несъзнавано, както ще видим още във въвеждащата глава на семинара. Урокът от 22 януари 1964 носи заглавието „Фройдовото несъзнавано и нашето“ – заглавие, поставено от Жак-Ален Милер и даващо от самото начало посоката, която ще поеме занапред учението на Лакан. Третият урок определя какво представлява дефинирания от Лакан субект на несъзнаваното, тоест нашия.

 • ДЕТЕТО И НЕГОВИТЕ СИМПТОМИ, МОДУЛ 1/2017 - Изобретенията на субекта и срещата с нормата

  Лаборатория на СИЕН “Детето и неговите симптоми”

  Изобретенията на субекта и срещата с нормата

  Доминик Холвут - София, септември 2016:

   „Ако се върнем на темата на следващия конгрес по приложна психоанализа ПИПОЛ „Клиниката извън нормите“, виждаме, че вследствие на упадъка на бащината функция се произвежда един двоен ефект: от една страна това води до изнамирането на все по-странни и чудати конструкции на това как да живеем заедно, свързани със сексуалното, социалното и пр. Това прави така, че днешният ни свят е шарен като мозайка. Но има и един друг ефект от това: връщането на нормата в нейния най-свиреп вид – светът на протоколите, на оценките, на контрола. Така че тази тема на Пипол ни препраща към въпроса: Какво поддържа психоанализата и какво има значение за нея? За разлика от света на нормата, ние придаваме голямо значение на това, което е извън нормата.Това не е в подкрепа на анархията. Не става дума да се премахнат нормите, а да се остави едно място за всичко онова, което се случва отвъд света на нормите. Интересуват ни случаите, в които има условия субектът да намери своето уникално решение.“

   

  Детето и дискурсите

  Детето е определено от символичното, от дискурса на Другия; Другият на майката, на бащата, на родителите, на семейството, на училището, на политиките за социална закрила и т.н., поради факта, че „малкото на човека“, както Жак Лакан посочва, се ражда в една преждевременност. Професионалистът среща ли детето, младежа в това, което Другият казва за него? Защо и как да чуем детето отвъд дискурсите, в които е обхванато?

  Клодин Валет-Дамас

  АРГУМЕНТ

template-joomspirit